Zdrowie psychiczne pracowników wymaga większej uwagi

Zdrowie psychiczne pracowników wymaga większej uwagi

Opieka psychologiczna staje się ważnym aspektem w kontekście dbania o zdrowie pracowników, szczególnie w dobie Pandemii COVID- 19, kiedy trzeba pracować zdalnie w odosobnieniu, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi oraz mierząc się z poczuciem ogromnej niepewności o zdrowie swoje i bliskich. Kondycja psychiczna pracowników mocno wpływa na ich zaangażowanie i efektywność pracy, co przekłada się na wynik firmy.

Jak pomóc pracownikom uporać się ze stresem i lękiem? Według raportu Activity (2020) „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” aż 72% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. Najczęściej wskazywaną opcją w tym obszarze są anonimowe konsultacje z psychologiem lub psychiatrą. Wzrost zainteresowania taką formą pomocy potwierdzają dane z Narodowego Testu Zdrowia (2020), z którego wynika, że aż 1/3 Polaków stresuje się codziennie a psychiatrzy przeżywają prawdziwe oblężenie – liczba wizyt psychiatrycznych i psychologicznych wzrosła 2,5-krotnie od marca bieżącego roku. Także statystyki Medicover pokazują, że w okresie lipiec – wrzesień 2020 vs lipiec – wrzesień 2019 o 10% wzrosło zapotrzebowanie na porady zdrowia psychicznego. Wśród konkretnych problemów wyróżnia się wyraźny wzrost reakcji i zaburzeń lękowych (+30%).

Obszar zdrowia psychicznego obejmuje wiele problemów, takich jak  lęk, stres, depresja, brak snu (40% Polaków śpi mniej, niż zalecane przez WHO 7 godzin) czy wypalenie zawodowe, które staje się coraz powszechniejszym problemem wśród pracowników. Od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z nową klasyfikacją chorób WHO*, lekarze będą  mogli wystawiać zwolnienia lekarskie pracownikom  cierpiącym na wypalenie zawodowe.

Wiele firm w Polsce dostrzega wagę tych problemów. Dyrektorzy HR uznają zdrowie psychiczne jako obszar najbardziej unikalny ze wszystkich, dotyczący dbania o zdrowie pracowników**. Aż 21% firm planuje wsparcie dla swoich pracowników właśnie w obszarze Zdrowia Psychicznego.***

Narażeni na stres i lęk są wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca zatrudnienia, branży, czy stanowiska. Jednak na szczególną uwagę zasługują managerowie, którzy na co dzień muszą radzić sobie z emocjami swoich pracowników. Badanie LatoHR, „Słodko-gorzki smak przywództwa” (2020) wyraźnie wskazuje na to, że ta grupa pracowników potrzebuje wsparcia. Z wyzwań ostatnich miesięcy aż 41% managerów wskazało na emocje podwładnych. Managerowie potrzebują szkoleń z radzenia sobie z emocjami swoich pracowników, podczas, gdy tylko 16% z badanych mówi, że takie wsparcie otrzymało od pracodawcy.

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym pracowników mogą być ogromnym kosztem, zarówno dla zatrudnionych jak i dla pracodawców. Powodują długotrwałe absencje, które wpływają na realizację celów biznesowych.

Odpowiedzią na potrzeby firm w obszarze wsparcia psychicznego dla ich pracowników mogą być dedykowane Programy Zdrowia Psychicznego Medicover ukierunkowane na najczęstsze problemy psychologiczne.

Programy są rozwiązaniami kompleksowymi, można je dowolnie konfigurować, biorąc pod uwagę potrzeby HR i pracowników, budżet i plany dotyczące innych działań profilaktycznych. Programy składają się z 3 poziomów:

EDUKACJA – moduł zawiera artykuły, których autorami są współpracujący z Medicover psychologowie. Uczestnicy programu w wygodnej formie, mogą zapoznać się z podstawowymi treściami dotyczącymi konkretnych problemów psychologicznych.

SAMODIAGNOZA – to inteligentna, anonimowa ankieta psychologiczna, stworzona przez psychologa z wieloletnim doświadczeniem pracy z pacjentami aktywnymi zawodowo. Samodiagnoza jest ważnym krokiem w procesie radzenia sobie z problemami natury psychicznej. Ankieta, którą wypełniają pracownicy zawiera kilka zróżnicowanych modułów nakierowanych na różne problemy psychologiczne. Oprócz wstępnej diagnozy pojawia się część poradnikowa, w której pokazujemy na jakie obszary swojego zdrowia psychicznego należy zwrócić uwagę i jak można rozwiązać swój problem.

POMOC PSYCHOLOGICZNA – może ona przyjąć różne formy. W ramach programu można wybrać zarówno konsultacje u psychologa, interwencje kryzysowe, dedykowane dyżury psychologiczne, czy też szereg seminariów ukierunkowanych na najczęstsze problemy psychologiczne pracowników i managerów.

Więcej o programach na portalu Zdrowa Firma: https://zdrowafirma.medicover.pl/zdrowie-psychiczne/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER