Zmęczeni pracownicy chcą więcej dni wolnych, dopłat do urlopów i posiłków

Zmęczeni pracownicy chcą więcej dni wolnych, dopłat do urlopów i posiłków

Pandemia sprawiła, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dokonali przewartościowania świadczeń pozapłacowych. Na znaczeniu zyskały przede wszystkim te benefity, które dają poczucie bezpieczeństwa i stanowią odciążenie domowego budżetu. Pracownicy cenią sobie swój czas, dlatego chętnie wybierają świadczenia, które pozwalają im zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, dla pracowników fizycznych najistotniejszy jest dodatkowy płatny urlop, a według pracowników biurowych najbardziej wartościowym benefitem jest dofinansowanie wypoczynku.

Koszyki świadczeń pozapłacowych, podobnie jak inne firmowe elementy, nie pozostały wolne od pandemicznych zawirowań. Ci pracodawcy, którzy decydowali się wprowadzić jakieś zmiany w polityce benefitowej, najczęściej wybierali likwidację części świadczeń lub zmniejszenie ich wartości. Tak wynika z najnowszego badania Sodexo „Potrzeby Pracowników 2021”, które obrazuje zmiany zachodzące
w organizacjach, a także preferencje i oczekiwania dwóch światów – pracowników biurowych oraz fizycznych. Pandemia niejako wymusiła przetasowania w benefitach, ale też uświadomiła pracodawcom i pracownikom, że kluczowe są poczucie stabilności, bezpieczeństwo finansowe oraz dbałość
o dobrostan.

Benefity dla pracowników fizycznych

Według badanych pracowników fizycznych pracodawcy powinni oferować największe wsparcie w takich obszarach jak zdrowie, wypoczynek oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym
i prywatnym. Jakie świadczenia są najbardziej pożądane? TOP5 atrakcyjnych benefitów w przypadku tej grupy pracowniczej tworzą: dodatkowy płatny urlop (42%), dofinansowanie wypoczynku (40%), ubezpieczenia na życie (27%) oraz dofinansowanie dojazdu do pracy/dodatek samochodowy/zwrot kosztu paliwa (26%), a także karty przedpłacone (24%).

Oczami pracowników biurowych

Które benefity powinny się znaleźć w ofercie pracodawcy? Zdaniem osób wykonujących pracę
o charakterze umysłowym najbardziej wartościowe są: dofinansowanie wypoczynku (38%), elastyczny czas pracy (33%), dodatkowy płatny urlop (33%), poszerzone, zaawansowane pakiety medyczne (29%), a także podstawowe pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny (26%).

Znakiem czasu stał się home office, a to z kolei zrodziło bądź nasiliło oczekiwania wobec pracodawców związane z miejscem wykonywania zadań. Jak pokazuje badanie Sodexo, dwóch na trzech pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien pokryć dodatkowe koszty pracy w domu
(np. koszt energii elektrycznej, internet, sprzęt i meble). Jakie kwoty byłyby satysfakcjonujące? Najczęściej deklarowana wynosi 101-200 zł (tak wskazało 26% badanych, którzy opowiadają się za pokryciem tego rodzaju kosztów). 18% wskazań dotyczyło kwoty 51-100 zł, a 19% odnosiło się do
201-500 zł. Wsparcia do 50 zł oczekiwałoby tylko 6% badanych. Niewielką grupę (6%) stanowią również ci, którzy wskazali na kwotę ponad 500 zł.

Personalizacja kluczem do motywacji

Trzech na czterech badanych, który nie mają regularnie finansowanych posiłków lub dostają jedynie owoce w biurze, chciałoby mieć regularnie dofinansowane posiłki w firmie. Czterech na dziesięciu respondentów mogłoby z tego tytułu zrezygnować z któregoś z posiadanych benefitów.

– Pandemia pokazała, jak ważna jest personalizacja świadczeń, a więc ich dopasowanie do potrzeb konkretnych grup pracowniczych. Inne mogą być bowiem preferencje tzw. białych kołnierzyków, a inne pracowników fizycznych. Co więcej, pracownicy powinni mieć do nich dostęp niezależnie od tego, czy swoje obowiązki wykonują w domu, czy w zakładzie pracy. Warto mieć to na uwadze podczas wdrażania w firmie hybrydowego modelu pracy. Jeśli chcemy utrzymać zaangażowanie i motywację zatrudnionych, a dodatkowo przyciągać nowe talenty, powinniśmy regularnie monitorować poziom satysfakcji benefitowej. Przeprowadzając badania potrzeb, dobrze jest zastosować pytania otwarte, dzięki którym pracownicy będą mogli podzielić się swoimi opiniami na temat obowiązujących w firmie benefitów
i wskazać, jakich form docenienia najbardziej oczekują i jakiego rodzaju świadczenia będą wspierać ich cele i wyzwania
– komentuje Katarzyna Turska, Dyrektor HR w Sodexo Benefits&Rewards Services Polska. – Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu nie jest mnożenie ilości benefitów, ale umiejętne skomponowanie takiej oferty, która rzeczywiście będzie użyteczna i wyczekiwana przez ludzi zatrudnionych w naszej firmie. Aby to osiągnąć, pracodawcy i HR powinni wpisać w swoje firmowe DNA zarówno zdolność do konstruktywnego dialogu z pracownikami, jak i umiejętne korzystanie z analityki HR-owej, w której drzemie naprawdę duży potencjał. 

Benefit idealny – elastyczny i wspierający

Co decyduje o tym, że pracownicy postrzegają świadczenia pozapłacowe jako atrakcyjne i doskonałe?

Aż 67% badanych twierdzi, że benefity pracownicze powinny wspierać domowy budżet. Kolejną ważną jego cechą jest elastyczność, dzięki której można korzystać z danego świadczenia wtedy, kiedy i jak się chce (63%). Według 44% badanych rolą benefitów jest też zapewnienie czegoś ekstra, na co normalnie nie można sobie pozwolić. Na taką cechę jak wspieranie zdrowego stylu życia zwróciło uwagę 38% respondentów.  W dobie technologii i mobilnych rozwiązań istotna okazuje się też forma benefitu, która zdaniem 25% badanych powinna być nowoczesna, czyli np. elektroniczna.

Więcej informacji i danych znajdą Państwo w raporcie dostępnym bezpłatnie pod linkiem: twoje.sodexo.pl/potrzeby-pracownikow-2021 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER