Co Polacy sądzą o rekrutacji zdalnej? Badanie ClickMeeting

Co Polacy sądzą o rekrutacji zdalnej? Badanie ClickMeeting

Przejście do trybu online oferuje sporo różnych możliwości. Rekrutacja zdalna jest interesująca zarówno z perspektywy pracodawców, jak i kandydatów. Nie można jednak zapominać, że poza zaletami istnieją także pewne wady tego rozwiązania. Jakie? Cennym źródłem wiedzy jest badanie ClickMeeting dotyczące doświadczeń uczestników zdalnych rekrutacji. Eksperci zapytali ich o formę, tryb, a także zalety i wady tego rozwiązania. Przekonajmy się, co tak naprawdę Polacy sądzą zdalnych procesach rekrutacyjnych.

Metodologia badania ClickMeeting 

W badaniu ClickMeeting wzięło udział łącznie 550 kobiet i mężczyzn w wieku do 55 lat. Każdy uczestnik przynajmniej raz uczestniczył w e-rekrutacji. 87% badanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym lub średnim. Ponad 40% respondentów pochodziło z miejscowości o średniej liczbie ludności plasującej się między 50 a 500 tysięcy mieszkańców a 33 % z miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Jak często pracodawcy wybierają rekrutację online?

Zdalny sposób przeprowadzania rekrutacji obecnie zdecydowanie cieszy się większą popularnością niż przed wybuchem pandemii. Poza względami zdrowotnymi bezsprzecznie pod uwagę należy wziąć takie czynniki jak postęp technologiczny, konkurencyjny rynek pracy oraz nieustannie przyśpieszające tempo procesów biznesowych. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez specjalistów ClickMeeting aż 54% ankietowanych w zeszłym roku wzięło udział w pełni zdalnym procesie rekrutacyjnym, natomiast 34% było rekrutowanych w trybie hybrydowym. Jedynie 7% respondentów miało okazję brać udział w całkowicie stacjonarnej rekrutacji.

Jakie kanały komunikacji najczęściej wykorzystuje się podczas rekrutacji zdalnych?

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez analityków ClickMeeting aż 60% rekrutacji przeprowadzanych było za pośrednictwem specjalnych narzędzi przeznaczonych do komunikacji online. Co ciekawe, na drugiej pozycji, z 52% głosów, znalazła się tradycyjna rozmowa telefoniczna. Trzecie miejsce ex aequo zajęły rozmowy na żywo oraz korespondencja mailowa. Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z trzema ostatnimi pozycjami, możemy spodziewać się, że w najbliższych latach wzrośnie popularność specjalistycznego oprogramowania do spotkań online.

Jakie są największe zalety rekrutacji zdalnej?

W związku z przeniesieniem zarówno edukacji, jak i aktywności zawodowych do sfery online zespół ClickMeeting postanowił sprawdzić także, jak Polacy postrzegają rekrutację zdalną i co według nich jest głównym plusem takiego rozwiązania. Podczas analizy odpowiedzi respondentów okazało się, że niemal 60% ankietowanych w rekrutacji zdalnej ceni sobie najbardziej oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności dojazdu do potencjalnego pracodawcy, odnalezienia adresu i przygotowania do wyjścia. Z kolei na drugim miejscu znalazła się możliwość udziału w rekrutacji z dowolnego miejsca na całym globie. Tę odpowiedź wskazało około 24% respondentów. Co interesujące, na trzeciej pozycji znalazła się opcja korzystania z wcześniej przygotowanych notatek ułatwiających autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej (7% odpowiedzi). Część ankietowanych stwierdziła, że podczas spotkania online odczuwa mniejszy stres niż w trakcie spotkań na żywo (6%). Najmniej badanych, bo 4%, wskazało, iż pozytywem zdalnej rozmowy o pracę jest mniej formalna atmosfera.

Jakie są największe wady rekrutacji zdalnej?

Jak wynika z badania, największą wadą e-rekrutacji jest ryzyko wystąpienia problemów technicznych, na co wskazała blisko połowa ankietowanych.  Jak wkrótce się przekonamy: w większości przypadków jest to jednak nieuzasadniona obawa. Z perspektywy ankietowanych problemem jest również utrudnione zapoznanie się kulturą i atmosferą panującą w firmie (15%). Jedynie o jeden procent mniej wskazań otrzymała odpowiedź dotycząca ryzyka przeszkodzenia w spotkaniu przez inną osobę lub zwierzęta domowe.  Mniejsza część badanych, bo nieco ponad 8%,  za przeszkodę uważa brak bezpośredniego kontaktu i trudności ze skupieniem uwagi na rozmówcy. Najmniej ankietowanych sądzi, że spotkania online są bardziej stresujące niż te na żywo (5%). Niewielu uczestników podnosi problem ze znalezieniem dogodnego miejsca, które dobrze prezentowałoby się w kamerze (4%) oraz doświadczyło nagannego zachowania zarówno rekruterów, jak i uczestników zdalnej rekrutacji (ponad 3%).

Jaki procent kandydatów rzeczywiście spotkał się z problemami technicznymi podczas e-rekrutacji?

Z uwagi na to, że większość respondentów jako główną wadę rekrutacji zdalnej wskazało „możliwość wystąpienia problemów technicznych”, warto zastanowić się, czy te obawy są uzasadnione. Okazuje się, że wbrew obawom jedynie 9% ankietowanych przytrafiły się problemy techniczne, które sprawiły, że trzeba było przerwać spotkanie i rozpocząć je raz jeszcze. 56% badanych przyznało, że dotychczas zdarzały im się jedynie drobne niedogodności, takie jak słaba jakość dźwięku czy obrazu. Ponad 30% respondentów nigdy nie spotkało się z jakimikolwiek trudnościami technicznymi podczas zdalnej rekrutacji.

Czy wobec tego dobrze przygotowujemy się do spotkania i dbamy o kwestie techniczne jeszcze przed jego rozpoczęciem? Jakość połączenia z Internetem i działanie sprzętu kontroluje połowa respondentów, a blisko 30% robi to dość często. Niemal 10% zwraca na nie uwagę czasem,  8% bardzo rzadko, a jedynie 1% zupełnie nie korzysta z tych możliwości.

Jak ważny jest wizerunek podczas rekrutacji online?

Poza kwestiami technicznymi Polacy biorący udział w rekrutacjach online zwracają uwagę także na swój wizerunek. Blisko 60% uczestników badania ClickMeeting zapytanych o tę kwestię stwierdziło, że nie ma znaczenia, czy rekrutacja odbywa się online czy na żywo, bo przykładają oni tak samo wielką wagę do swojego wyglądu i przygotowują się w podobny sposób. Jednak, co ciekawe, ponad jedna trzecia badanych przyznała, że skupia się wyłącznie na elementach widocznych w kadrze, a 4% ankietowanych nie przykłada do wizerunku większego znaczenia.

Jaka jest opinia respondentów na temat rekrutacji online?

Przeanalizowaliśmy już plusy i minusy zdalnej rekrutacji, więc najwyższa pora na wyciągnięcie wniosków. Jak widać, mimo pewnych wad tryb online zdecydowanie zachęca potencjalnych pracowników do udziału w procesach rekrutacyjnych – taką odpowiedź wybrało blisko 80% ankietowanych.

Przeniesienie wielu procesów do świata online, w tym także rekrutacji, sprawiło, że jako społeczeństwo zaczęliśmy adaptować się do takiej formuły spotkań. Co więcej, dla wielu z nas okazują się one dużym udogodnieniem. Biorąc pod uwagę, iż minęło zaledwie półtora roku od zdalnej rewolucji, dobrze sobie w tej kwestii radzimy, co potwierdziło badanie ClickMeeting – stwierdza Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager w ClickMeeting.

Jak wynika z badania, zdecydowanie warto rozważyć włączenie zdalnego elementu do procedur zatrudnienia i poszukiwania potencjalnych pracowników. Pozwoli to na dotarcie do większej liczby potencjalnych kandydatów i dotarcie do pracowników, którzy potrafią adaptować się do zmieniających się warunków otoczenia i nie boją się nowych wyzwań.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER