Covid-19 uderzył w finanse pracujących Polaków. Raport Symmetrical.ai

Covid-19 uderzył w finanse pracujących Polaków. Raport Symmetrical.ai

Dla 40 procent pracujących Polaków ich bieżąca sytuacja finansowa jest źródłem stresu, który odbija się na ich zdrowiu, pracy i relacjach z najbliższymi. Co piąty ankietowany ocenia swoją kondycję finansową jako niesatysfakcjonującą bądź bardzo złą, a jedynie 4 procent badanych uznało ją za bardzo dobrą, co oznacza, że mogą sobie pozwolić na „odrobinę luksusu”. Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Symmetrical.ai wynika, że już dziś aż 68 procentom zatrudnionych okresowo bądź stale brakuje pieniędzy pod koniec miesiąca.

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 odciska coraz głębsze piętno nie tylko na zdrowiu, ale również na finansach pracujących Polaków. Znaczna część przedsiębiorców zmuszona jest szacować straty i nakreślać czarne scenariusze dalszego rozwoju związane z przewidywaną recesją. Zatrudnionych czeka dalsza fala zwolnień, redukcji czasu pracy i wynagrodzeń lub przymusowe, bezpłatne urlopy. Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej w najbliższym czasie pracę może stracić blisko pół miliona Polaków, a i tak są to prognozy dość optymistyczne.

Stres wywołany brakiem poczucia bezpieczeństwa w sferze finansowej odbija się także na innych sferach życia ponad połowy pracujących Polaków. Jak pokazują wyniki badania Symmetrical.ai przeprowadzonego w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce”[1] dla 31 procent respondentów stres finansowy wpływa ich zdrowie, 23 proc. na ich relacje z rodziną i znajomymi, a 9 proc. na produktywność w pracy. 7 procent badanych popełnia w związku z odczuwanym stresem błędy w pracy, a 5 proc. musi korzystać ze zwolnień chorobowych, które podwyższają koszty absencji i fluktuacji w organizacjach.

Badanie jasno pokazuje, że poczucie stabilności finansowej jest fundamentalną potrzebą pracowników. Redukcja stresu finansowego będzie szczególnie ważna dla pracowników w najbliższych kwartałach, ponieważ spodziewamy się recesji spowodowanej koronawirusem – mówi Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrica.ai. Pracodawcy, którzy już dziś mierzą się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 – oprócz konsekwencji wypływających z sytuacji gospodarczej – będą musieli także wziąć pod uwagę kondycję swoich pracowników i zadbać o ich poczucie bezpieczeństwa finansowego, jeśli chcą utrzymać ich wysokie zaangażowanie i wydajność.

Jak wynika z badania zaledwie 4 proc. respondentów oceniło swoją dotychczasową sytuację finansową – także sprzed czasu globalnej epidemii – jako bardzo dobrą, pozwalającą na zachowanie „pewnego luksusu”. Ponad połowa respondentów (57 proc.) przyznała, że wystarcza jej na codzienne wydatki, ale jest zmuszona odkładać pieniądze na większe, poważniejsze lub nieplanowane zakupy. Niestety aż co piąty badany – pracujący bądź aktywnie poszukujący zatrudnienia Polak – określił swoją sytuację finansową jako niesatysfakcjonującą lub bardzo złą.

[1] Dane zaczerpnięte z badania „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020” zrealizowanego w dniach 18-27 marca 2020 z pomocą metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviews) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Symmetrical.ai Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym badania i autorem raportu jest Great Digital.

finanse

Eksperci Symmetrical.ai chcieli również poznać, jak aktywni zawodowo Polacy radzą sobie z zarządzaniem wynagrodzeniem. Z zebranych informacji wynika, że nie najlepiej. W pierwszym tygodniu po wypłacie z portfeli ucieka blisko 1/3 miesięcznego budżetu, w drugim tygodniu – następne 20 procent, w trzecim i czwartym odpowiednio 18 i 17 procent. Do kolejnej wypłaty zatrudnieni są w stanie dotrwać bazując na „oparach oszczędności”, o odkładaniu na przyszłość nie ma raczej mowy.

Jak zatem często brakuje Polakom do pierwszego? Niestety zbyt często. Aż 68 procent pracowników okresowo bądź stale boryka się z brakiem środków na bieżące potrzeby. 65 procent z nich jest zatem zmuszonych ograniczyć wydatki, 40 procent pożycza od bliskich i znajomych, a 37 procent korzysta z debetów na kartach płatniczych. Jedynie 8 procent ankietowanych zwraca się o pomoc do swojego pracodawcy, przy czym 36 procent respondentów chciałoby móc skorzystać ze wsparcia oferowanego przez firmę, w której pracują.

finanse

Wśród zapytanych przez nas Polaków o to, jakiego benefitu finansowego oczekiwaliby od pracodawcy, największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wypłacenia wynagrodzenia „na raty”. Czyli dostęp do już wypracowanych środków nie tylko w dniu wypłaty, ale elastycznie w miarę potrzeb w ciągu miesiąca. Takie rozwiązanie w postaci intuicyjnej aplikacji mobilnej oferuje Symmetrical.ai. Daje ono pracownikom możliwość zarządzania swoją pensją według realnych potrzeb, bez konieczności zaciągania drogich pożyczek czy kredytów. Z kolei dla pracodawcy oznacza możliwość realnego wsparcia pracowników w odnalezieniu się w trudnej rzeczywistości post-Covid, bez zwiększonych kosztów i bez obciążenia operacyjnego wynikającego z ręcznego rozliczania zaliczek pracowniczych – dodaje Piotr Smoleń.

Pełna wersja raportu jest dostępna: https://Symmetrical.ai/pl/raport-2020-finanse-pracownikow/

[1] Dane zaczerpnięte z badania „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020” zrealizowanego w dniach 18-27 marca 2020 z pomocą metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviews) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Symmetrical.ai Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym badania i autorem raportu jest Great Digital.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER