Czy na polskim rynku pracy kobiety i mężczyźni są sobie równi? – debata #PoStronieKobiet podsumowała wyniki raportu Równość 2022.

Czy na polskim rynku pracy kobiety i mężczyźni są sobie równi? – debata #PoStronieKobiet podsumowała wyniki raportu Równość 2022.

Jedynie 20 proc. kobiet z branży reklamy i marketingu deklaruje, że nie spotyka się z nierównością. Jednocześnie tylko niewiele ponad 1/4 przebadanych firm stosuje u siebie praktyki równościowe. Czym objawia się dyskryminacja płci w miejscu pracy? Jakie rozwiązania mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji? Dyskutowali o tym uczestnicy debaty #Postroniekobiet organizowanej przez portal pracy RocketJobs.pl i firmę E.ON.

Badanie w branży reklamy i marketingu przeprowadzone na blisko 500 osobach obnażyło trudniejszą sytuację kobiet. Pomimo, iż 87 proc. kobiet i 91 proc. mężczyzn są niemal zgodni, że posiadają wiedzę i kompetencje na mniej więcej takim samym poziomie, to kobiety rzadziej są liderkami czy ekspertkami. Jedynie 43 proc. z nich bierze czynny udział w istotnych z punktu widzenia firmy prezentacjach i spotkaniach, podczas gdy w przypadku mężczyzn wynik ten osiąga 66 proc., czyli aż o 23 punkty procentowe więcej.  Nie bez znaczenia jest także fakt, że obie płcie postrzegają równość zupełnie inaczej. Wobec tylko 20 proc. kobiet, aż 65 proc. mężczyzn zadeklarowało brak doświadczeń dyskryminacyjnych,  –  Kobiety zawsze widzą więcej nierówności, a mężczyźni zawsze widzą jej mniej – zauważyła w głównej części debaty Zofia Smełka-Leszczyńska, chief creative strategist, Hill+Knowlton StrategiesTo symptomatyczne we wszystkich badaniach.

Ponadto mniej niż połowa badanych kobiet przyznała, że nie doświadczyła w miejscu pracy seksistowskich komentarzy czy molestowania słownego. Ponownie zdanie mężczyzn różni się diametralnie – ponad 80 proc. z nich nie dostrzega takiego problemu.

To, w jak różnych rzeczywistościach funkcjonują mężczyźni i kobiety, pokazuje, że nie żyjemy jeszcze w świecie, w którym takie równościowe cele czy idee są rozpowszechnione. Duże organizacje zaczynają o to dopiero pytać pracowników. Widzą, że te światy są diametralnie różne. Problemy, które napotykają kobiety są bardzo często niewidoczne dla mężczyzn. A narzędzia, które mężczyźni będący na górze hierarchii mogliby zacząć stosować muszą dopiero teraz zostać wymyślone.- twierdzi Marta Majchrzak, psycholożka i badaczka społeczna, założycielka firmy badawczej Herstories.pl

Jak poprawić sytuację kobiet?

Wśród rozwiązań o jakich dyskutowali uczestnicy debaty znalazły się m.in. parytety, jawność i równość płac oraz konieczność powstania instytucji przeciwdziałających dyskryminacji.

Dużą rolę dostrzeżono w krytykowaniu i napiętnowaniu seksistowskich treści w kulturze, na przykład reklamie. Branża kreatywna ma bowiem szczególną odpowiedzialność przed społeczeństwem pokazywania reprezentatywnych, dobrych przykładów. Jednak, jak zgodzili się uczestnicy debaty #PoStronieKobiet, z pewnością głośne kampanie nie wystarczą. Ponadto deklaratywna działalność firm, wyłącznie poprzez aktywności reklamowo – edukacyjne nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością.

Jak zauważyła  Justyna Lach, dyrektor marketingu YES Biżuteria:

Pamiętacie kampanię jednego z banków, który pytał, dlaczego nie ma kobiet na banknotach? – przypominała– Konsumenci natychmiast zapytali – a  czemu nie ma kobiet u was w zarządzie? Niektóre firmy chcą być bardzo równościowe i inkluzywne, ale nie wdrażają tego na swoim podwórku. A trzeba być spójnym. Jak się coś głośno mówi, to trzeba samemu tych wartości przestrzegać. Autentyczność jest turbo ważna, ponieważ dziś konsumenci są bardzo uważni.  Bardzo szybko mówią sprawdzam –  podkreślała.

Z debaty wybrzmiała potrzeba realnych działań podejmowanych przez pracodawców. Skutecznym rozwiązaniem są kodeksy równościowe, jednak jak pokazuje badanie tylko nieco ponad 20% firm w branży marketingowej stosuje takie praktyki. Czy zinstytucjonalizowanie tego obszaru zmieniłoby obraz polskich firm?

Zofia Smełka Leszczyńska apelowała: – W żadnej branży nie powstało ciało, stojące na straży równości. Nikt nie zadbał o to, by powstała instytucja, która miałaby kompetencje i byłaby rozliczana z tego, czy ta równość będzie wprowadzana. Mogą być różne oddolne inicjatywy i inicjatywki. Jeśli jednak rozbijają się one o mur męskiej władzy, władzy mężczyzn, którzy bardzo chcą zachować status quo i tylko czasem mogą rzucić jakiś ochłap, to nie wiem, jak bez takiej instytucji coś miałoby się zmienić – wątpiła. Innym rozwiązaniem może być parytet: – Nie jest rozwiązaniem docelowym, ale pewną intelektualną protezą, która pozwoli nam pożyć w równym świecie. Przetestować równościowy świat poprzez życie w nim, a nie przez nieustanne oczekiwanie, że pewnego dnia się w nim po prostu obudzimy – argumentowała Zofia Smełka Leszczyńska.  

Więcej danych i wniosków na temat dyskryminacji płciowej w środowisku zawodowym w pełnym zapisie debaty, którą można obejrzeć na Postroniekobiet.pl i YouTube RocketJobs.pl oraz w Raporcie Równość 2022 dostępnym pod linkiem: https://postroniekobiet.pl/raport/

debata

Współorganizatorami debaty byli portal pracy RocketJobs.pl i E.ON Polska, głównymi partnerami  Meta i Gazeta.pl, twórcą muzyki do nagrania była firma  MassiveMusic. 

W sumie grono partnerów projektu #PoStroniekobiet liczy już ponad 20 firm i organizacji branżowych: European Association of Communications Agencies (EACA); IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy; Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR; IAB Polska; Związek Firm Public Relations; Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB; Sektorowa Rada ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa; Press; Media Marketing Polska, Brief; Marketer+; Nowymarketing.pl; Herstories;  Designdoc.pl; PHD Media Direction; AL Forester; SW Research; Minds & Roses i Zróbmy Badanie.

Twórcami inicjatywy są: Magdalena Łukasiuk, head of PR MullenLowe Group; Dominika Nawrocka, strategy & research manager w PHD/Media Direction OMD i Artur Leśniak, marketing manager RocketJobs.pl.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER