Czy szef może odwołać pracownika z urlopu?

Czy szef może odwołać pracownika z urlopu?

To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, zwłaszcza w sezonie urlopowym. Pracodawca może
odwołać pracownika z urlopu, ale pod pewnymi warunkami. Jakimi?

Warunki są dwa: Obecność pracownika musi być niezbędna oraz muszą zaistnieć okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu.
Prawa pracownika odwołanego z urlopu

W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się na odwołanie pracownika z urlopu, jest zobowiązany dać
mu czas na powrót i stawienie się w firmie. To oznacza, że pracodawca nie może wymagać przybycia
do firmy, np. w ciągu kilku godzin.

Ponadto należy pamiętać, że pracownikowi odwołanemu z urlopu przysługuje zwrot kosztów biletów,zakwaterowania, wykupionych wycieczek. Niekiedy zdarza się, że nioczekiwany powrót do pracy generuje dodatkowe koszty w postaci nieplanowanego noclegu lub też zmiany środka transportu.

Te wszystkie wydatki powinny być pokryte z budżetu pracodawcy. Polecenie pracodawcy a opinia pracownika Prawo pracy nie upoważnia pracownika do kwestionowania decyzji pracodawcy w kwestii odwołania z urlopu. W związku z tym podwładny jest zobowiązany przerwać urlop i stawić się w pracy w najbliższym, możliwym terminie. Co ważne, w sytuacji, gdy pracownik odmówi wykonania uzasadnionego polecenia pracodawcy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie lub też ukarany karą porządkową.

Jeśli jednak okaże się, że odwołanie z urlopu było nieuzasadnione, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Gdzie po poradę?

W sytuacji, gdy pracownik potrzebuje uzyskać bezpłatną poradę prawną, może skontaktować się z
Państwową Inspekcją Pracy, gdzie telefonicznie udzielane są porady prawne.
Dodatkowo warto subskrybować kanał Zielonej Linii na YouTube, gdzie znajduje się m.in. seria filmów poświęconych prawom pracownika, a konkretnie związanych z prawami pracownika na urlopie. Filmiki są także dostępne na profilu facebookowym Zielonej Linii.

Zielona Linia prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne, których głównym celem jest
wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a też propagowanie pozytywnych
wzorców, mobilizowanie do rozwoju, zakładania własnych firm. Ponadto prowadzi też działania
informacyjne, skierowane do pracodawców, m.in. dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER