Efektywność rekrutacji – wyniki badania eRecruiter

Efektywność rekrutacji – wyniki badania eRecruiter

eRecruiter – dostawca platformy do zarządzania rekrutacjami – przeprowadził badanie dot. efektywności procesów rekrutacyjnych wśród praktyków branży HR. Z danych zamieszczonych w raporcie „Efektywność rekrutacji” wynika, że choć większość firm pozytywnie ocenia skuteczność prowadzonych procesów rekrutacyjnych, nadal według 52% badanych są one zbyt długie. Główny wpływ na niewystarczającą wydajność procesów zatrudniania nowych pracowników mają zarówno niska jakość nadsyłanych aplikacji, mała liczba zgłoszeń od kandydatów, jak i długi czas oczekiwania na ocenę kandydata przez menedżerów. Do najbardziej czasochłonnych zadań w procesie rekrutacji ankietowani zaliczyli spotkania z kandydatami (69% wskazań) oraz selekcję aplikacji (35% wskazań).

Odmrożenie i reaktywacja gospodarki coraz mocniej wpływają na aktywność pracodawców także na rynku pracy. Choć trzy wiosenne miesiące 2020 roku przyniosły spadek liczby publikowanych ofert i wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, najnowsze dane napawają już optymizmem.  Z danych portalu Pracuj.pl wynika, że w czerwcu tego roku liczba ofert pracy dostępnych w serwisie była zaledwie o 3,5% niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla porównania w maju była ona niższa o 24%, a w szczycie pandemii przypadającym na kwiecień – aż o 52%.

Po długich tygodniach lockdownu firmy szukają pracowników, którzy pozwolą zarówno podjąć przerwane pandemią działania, jak i szybko odbudować pozycję rynkową. Nadal znaczna część procesów rekrutacyjnych odbywa się zdalnie, dlatego pracodawcom szczególnie zależy na podniesieniu skuteczności prowadzonych rekrutacji, by z jednej strony skrócić czas pozyskania pracownika, z drugiej obniżyć koszty organizacji wynikające z nieobsadzonych wakatów – komentuje Monika Różycka, redaktor naczelna badania „Efektywność rekrutacji”, Marketing Specialist w eRecruiter.

Mierzyć efekty, by ulepszać procesy

W przeprowadzonym przez eRecruiter badaniu praktycy HR podkreślali konieczność mierzenia skuteczności prowadzonych rekrutacji. Według Doroty Gotowickiej, HR Manager w Igus i ekspertki wypowiadającej się na łamach raportu „Efektywność rekrutacji” – Procesy rekrutacyjne są bardzo złożone więc im więcej czynników monitorujemy, tym większa jest nasza wiedza. Każdy z mierników informuje nas o jakości konkretnego etapu rekrutacji, co przy weryfikacji wszystkich czynników daje nam całościowy obraz procesu. Dzięki temu wiemy, nad czym konkretnie powinniśmy pracować.

Z badania eRecruitera wynika, że do najważniejszych mierników efektywności przez 64% badanych uznawana jest liczba nadesłanych aplikacji. Na kolejnych miejscach znalazły się czas trwania rekrutacji (57% wskazań) oraz liczba kandydatów zatrudnionych z konkretnych źródeł (53%). Koszt zatrudnienia pracownika oraz jakość aplikacji mierzona liczbą spotkań przeprowadzanych w danym procesie rekrutacji były tak samo istotne dla 36% ankietowanych.

Co wpływa na efektywność?

Wśród czynników mających największy, negatywny wpływ na efektywność procesów rekrutacji zapytani respondenci na pierwszym miejscu stawiają niską jakość aplikacji. Twierdzi tak 8 na 10 badanych. Bolączką rekruterów jest także zbyt mała liczba aplikujących kandydatów. Przed wybuchem pandemii deficyt zgłoszeń odczuwała połowa  przedstawicieli HR, a dodatkowo blisko 44% z nich borykało się z nieprzychodzeniem kandydatów na umówione spotkania.

Analizując dane płynące z raportu warto mieć na uwadze, że obecnie sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia. Wzrostowi liczby ogłoszeń towarzyszy zwiększona liczba dostępnych kandydatów, których dotknęły zwolnienia i redukcje wywołane koronawirusem. Dla rekruterów to z jednej strony dobra wiadomość – stopniowo zwiększa się pula talentów i spływ aplikacji, z drugiej to także wyzwanie zw. z ich odpowiednią selekcją i dalszym zarządzaniem. Rozwiązaniem tego problemu mogą być systemy ATS wspierające  rekrutację – dodaje Monika Różycka z eRecruitera.

Jak wynika z badania „Efektywność rekrutacji” przedłużające się procesy to również jedna z największych bolączek rekruterów. Długotrwałe rekrutacje nie tylko skutecznie zniechęcają kandydatów, ale przede wszystkim stanowią istotny koszt dla biznesu. Dlatego kluczowe jest korzystanie z rozwiązań i nowoczesnych technologii, które mogą z jednej strony istotnie odciążyć rekrutera, z drugiej skrócić czas poświęcany na analizę danych i selekcję aplikacji. Potwierdzają to również respondenci badania – blisko 90% ankietowanych przyznało, że systemy ATS są niezbędnym narzędziem w ich pracy, a 84% respondentów, którzy hipotetycznie utraciliby dostęp do takich systemów uznaje to za znaczącą stratę.

Więcej najnowszych danych znajdą Państwo w raporcie z badania „Efektywność rekrutacji” dostępnym na stronie erecruiter.pl/baza-wiedzy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER