Finał 14. edycji programu Kincentric Best Employers 2019!

Finał 14. edycji programu Kincentric Best Employers 2019!

Program Kincentric Best Employers (dawniej znany jako Aon Best Employers) to największe badanie zaangażowania pracowników w Polsce. Wartością dodaną badania jest możliwość otrzymania tytułu Najlepszego Pracodawcy przez organizacje, które wyróżniają się wysokim zaangażowaniem pracowników, zarządzane są przez angażujących liderów, są zorientowane na ludzi oraz działają w zwinny sposób. Dzięki stosowanemu przez Kincentric podejściu miara oceny jest wiarygodna i obiektywna. O tym, czy dana organizacja otrzyma tytuł, decydują wyłącznie wyniki badań, czyli opinia samych pracowników.

Już po raz 14-sty w Polsce podczas Best Employers Award Ceremony w dniu 12 grudnia przyznano statuetki 10 wyróżnionym organizacjom. W tegorocznej edycji programu wzięło udział 107 firm, a łącznie w badaniach wypowiedziała się rekordowa liczba ponad 100 tys. respondentów, w tym blisko 400 członków Najwyższej Kadry Zarządzającej i niemal 18 tys. Menedżerów.

W 2019 roku zaobserwowaliśmy, analogicznie do średniego na polskim rynku ( minus 3 p.p.) spadek wskaźnika zaangażowania w tej grupie z 77% do 74%. Wciąż jednak wśród Najlepszych Pracodawców odsetek pracowników, którzy chcą dobrze mówić o swoich firmach, związać z nimi swoją przyszłość oraz czują się motywowani do dawania z siebie więcej na rzecz organizacji jest znacznie wyższy niż średnio na rynku – aż o 27 p.p.

„27% to nie jest abstrakcyjna cyfra – to jedna trzecia zaangażowanych pracowników, więcej niż przeciętnie, co przekłada się na konkretną energię w organizacji – zarówno tą wynikającą z dumy i autentycznej chęci bycia ambasadorem swojej firmy, jak i na zwiększony napęd do działania.” powiedziała Agata Nagórska, Menedżer Projektu Kincentric Best Employers w Polsce.

Najlepsi Pracodawcy tworzą autentyczną Kulturę Wysokich Wyników – co to oznacza?

„O ile nie istnieje jeden „właściwy” model kultury organizacyjnej, to jest pewien zestaw charakterystycznych cech, które są wspólne dla firm, które szczególnie sprawdzają się w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Nazywamy je Kulturą Wysokich Wyników. Jak pokazują tegoroczne wyniki badania Najlepsi Pracodawcy potrafią skutecznie równoważyć orientację na ludzi z orientacją na wysokie wyniki” – komentuje Magdalena Warzybok, Dyrektor Zarządzająca Kincentric w Polsce.

Wyniki badania Kincentric Best Employers Poland 2019 pokazują, że Najlepszych Pracodawców wyróżnia:

 • Orientacja na przyszłość – czyli planowanie i komunikowanie pracownikom jasnej strategii biznesowej z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej, mając na uwadze ryzyka i wyzwania, które stawia przed organizacją dzisiejszy świat.
 • Dobra komunikacja sposobów realizacji strategii – dzięki transparentnej i otwartej komunikacji ze strony Najwyższej Kadry Zarządzającej i menedżerów pracownicy nie tylko znają i rozumieją strategię, ale również postrzegają ją jako wiarygodną, utożsamiają się z nią, co sprawia, że patrzą w przyszłość odważnie, dbają o jej wdrożenie w codziennej pracy.
 • Proaktywność działania i decyzyjność – pracownicy Najlepszych Pracodawców mają poczucie, że zarówno ich organizacja zwinnie i szybko odpowiada na potrzeby rynku, jak również sami pracownicy nie są biernym odbiorcą rzeczywistości, ale aktywnie kształtują ją razem z firmą. W gronie firm wyróżnionych tytułem ludzie są zachęcani do proponowania usprawnień oraz testowania nowych rozwiązań, nawet jeżeli czasami mogłyby okazać się nietrafne. Co więcej są włączani w proces podejmowania decyzji mających wpływ na ich codzienne zadania, a wreszcie mają poczucie, że ich opinie i pomysły są brane pod uwagę.
 • Zorientowanie na ludzi – czyli całokształt działań podejmowanych przez organizację, które sprawiają, że ludzie czują się w firmie ważni, słuchani.
 • Warto także zauważyć, że Najlepsi Pracodawcy dotrzymują obietnic składanym pracownikom, tym samym budując wiarygodność i zaufanie, a w konsekwencji dobrą reputację firmy jako pracodawcy, co jest zdecydowaną przewagą firm wyróżnionych tytułem na tle pozostałych organizacji przebadanych na polskim rynku.

Do grona laureatów 14. edycji programu Kincentric Best Employers należą:

Kategoria przedsiębiorstwa małe i średnie (zatrudniające do 250 pracowników):

 • Hotel InterContinental Warszawa
 • TDJ
 • pl

Kategoria przedsiębiorstwa duże (od 250 do 1000 zatrudnionych):

 • ANG Spółdzielnia
 • Benefit Systems SA
 • Colliers International
 • Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.
 • Unum Życie TUiR S.A.

Kategoria przedsiębiorstwa bardzo duże (zatrudniających ponad 1000 osób):

 • Grupa Hotelowa Orbis
 • Marriott International
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER