HR-owiec w organizacji, czyli na czym tak naprawdę polega jego rola?

HR-owiec w organizacji, czyli na czym tak naprawdę polega jego rola?

Pandemia pokazała, jak ważne jest sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Nie tylko w kontekście rekrutacji, ale również przygotowywania komunikacji wewnętrznej, oferty benefitowej czy też wdrażania nowego modelu pracy. O tym, kim jest HR-owiec i jaką ma pozycję w organizacji, rozmawialiśmy podczas listopadowego webinaru HR on air, organizowanego przez Sodexo BRS Polska.  

Gościem spotkania prowadzonego przez Jakuba Sito była Monika Reszko, psycholog biznesu, autorka licznych publikacji, badań i programów rozwojowych, a także współtwórczyni Remote School.

Ekspertka opowiadała o tym, jaką rolę HR-owcy obecnie pełnią w organizacjach i co powinno się zmienić w tym zakresie. Podczas webinarium nie zabrakło także wskazówek dla działów HR, dotyczących przeprowadzania rozmów z zarządem oraz menedżerami.

Rozważania na temat funkcji HR rozpoczęły się od przedstawienia wyników sondy ulicznej, podczas której Jakub Sito zadał pytanie “Kim jest HR-owiec?” przypadkowo spotkanym osobom w jednej z biurowych dzielnic Warszawy. Większość respondentów kojarzyła HR wyłącznie z rekrutacjami lub szeroko pojętą pracą z ludźmi. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego wśród pracowników jest tak niska świadomość zakresu zadań HR-owców?

Kluczowe kompetencje HR-owca

Zdolność zdefiniowania, czym tak naprawdę zajmuje się HR, zależy w dużej mierze od wielkości danej firmy. W małych przedsiębiorstwach często nie ma działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Z obserwacji Moniki Reszko wynika, że w dużych firmach ze względu na liczne procedury oraz ściśle określone cele, świadomość na temat roli HR jest wyższa. Nie oznacza to jednak, że wśród pracowników nie pojawiają się błędne przekonania.

Przede wszystkim HR-owcy postrzegani są jako rozwiązywacze problemów oraz opiekunowie. Może to wynikać z sytuacji, w których to właśnie przedstawiciele tego działu biorą udział w rozstrzyganiu konfliktów interpersonalnych. Zdarza się również, że spotkanie z HR-owcem przywodzi na myśl negatywne wydarzenia, takie jak na przykład redukcje etatów i zwolnienia.

Zdaniem Moniki Reszko niska świadomość na temat roli HR jest problemem na poziomie strategicznym. Brak jasnego określenia funkcji HR-owca przez zarząd i menedżerów prowadzi do powstania nierealnych oczekiwań wobec przedstawicieli działów personalnych lub postrzegania ich jako osób wspierających inne obszary firmy. Niezrozumienie roli HR-u powoduje również, że nie jest on zapraszany na spotkania strategiczne.

Jak budować pozycję HR?

Od czego zacząć wdrażanie zmian? Pomocne może być znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jesteś? Jaką rolę pełnisz? Jaką wartość wnosisz dla biznesu? Jaki wizerunek chcesz budować? Rozwijanie samoświadomości i odkrywanie własnych przekonań pozwala określić cele i zaplanować działania. Niezbędne do tego są również umiejętności miękkie.

Jedną z cech, na które ekspertka zwróciła szczególną uwagę, jest odwaga. Według Moniki Reszko wiara w nieomylność autorytetów formalnych jest ogromnym wyzwaniem. Nie chodzi o to, aby obawiać się spotkań z zarządem bądź menedżerami. Warto pamiętać, że nawet na najwyższym szczycie piramidy struktury organizacyjnej jest człowiek, który mierzy się ze swoimi dylematami i wyzwaniami. Brak proaktywnej postawy prowadzi więc do rozczarowania. Ekspertka radzi, aby dzielić się swoimi koncepcjami z biznesem i nie unikać rozmów. Ważne jednak, aby przedstawiany pomysł był przemyślany, uargumentowany, przeliczony z analizą ryzyka, planowanymi kosztami oraz zwrotem z inwestycji osadzonymi w konkretnym czasie. Dlaczego tak ważne jest odwoływanie się do twardych danych oraz statystyk? Według zarządu realizacja celów biznesowych znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach. HR-owiec zostanie więc uważnie wysłuchany, jeśli zaprezentuje cele, liczby i fakty.

Podsumowując: aby HR-owcy budowali swoją pozycję w organizacji, niezbędne są proaktywność oraz wpływanie na zmianę świadomości wśród pracowników za pomocą własnej postawy. Nie należy więc skupiać się jedynie na komunikacji, ale znaleźć balans pomiędzy kompetencjami miękkimi a twardymi danymi. To ułatwi dialog i sprawi, że głos HR-u spotka się z większym zainteresowaniem biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem rozmowy:

 

 

Joanna
ADMINISTRATOR
Zobacz profil
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER