Jak zmienia się podejście do dbania o zdrowie pracowników w Polsce?

Jak zmienia się podejście do dbania o zdrowie pracowników w Polsce?

W rzeczywistości, którą zdefiniowała pandemia dbanie o pracownika, o jego zdrowie i bezpieczeństwo stało się dla firm ważnym priorytetem. Jak sprostać temu wyzwaniu? Swoją pomoc i doradztwo oferuje Medicover Zdrowa Firma. Na dedykowanym portalu można dopasować ofertę rozwiązań ze wszystkich obszarów zdrowia do potrzeb swojej firmy oraz do różnych grup pracowniczych: zdrowafirma.medicover.pl

Kompleksowe podejście do zdrowia pracowników zawsze zajmowało wysokie miejsce wśród priorytetów dla Dyrektorów HR. Atrakcyjne benefity pozapłacowe z tego zakresu przyczyniają się do wzrostu zaangażowania, retencji oraz przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. To zadania silnie połączone z celami biznesowymi zarządów firm: z zapewnieniem ciągłości biznesu i skutecznością działania. Aby lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe oraz ich związek z dbałością o zdrowie pracowników, ICAN Research na zlecenie Medicover* przeprowadziła wywiady z Dyrektorami HR w kilkunastu firmach z różnych branż. Jakie wnioski płyną z badania „Zdrowa Firma” oraz jak mogą się one zmienić w związku z pandemią koronawirusa? W rzeczywistości, którą zdefiniowała pandemia, potrzeby działów HR obrały nowe kierunki. Obecnie do najważniejszych wyzwań tych zespołów należy:

Zdrowie pracownika – strategie firm
Dbanie o pracownika, o jego zdrowie i bezpieczeństwo było i jest wpisane w strategię zwłaszcza dużych firm. W przypadku mniejszych organizacji kluczowe było zapewnienie podstawowych benefitów pozapłacowych. Obecnie te benefity są silnie powiązane z sytuacją finansową firmy.

W przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych pracownicy często objęci są szerokim programem wellbeingowym, który zakłada wielowymiarową dbałość dobrostan pracownika. Obecnie to podejście uzupełnione jest o tworzenie bezpiecznego miejsca pracy oraz o wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego.

W branży produkcyjnej hasłem przewodnim było i jest bezpieczeństwo. Teraz konieczne jest zaadaptowanie organizacji do wymaganego reżimu sanitarnego i restrykcyjnych wytycznych.

Główne wyzwania
Badanie „Zdrowa Firma” pokazuje, że do największych wzywań związanych z dbaniem o zdrowie pracowników należą:

 • dopasowanie oferty do potrzeb w ramach posiadanego budżetu
 • dotarcie z informacją do pracowników w rozproszonych strukturach
 • motywacja do udziału w programach
 • zapewnienie zasobów do organizacji wydarzeń
 • dostęp do najlepszych trenerów
 • zmiana nawyków zdrowotnych – zachęcamy do lektury „Dieta, a długowieczność”

Rola prywatnej opieki zdrowotnej
Jako najważniejszy obszar w budowaniu zdrowej firmy Dyrektorzy HR wskazywali w wywiadach opiekę medyczną. Na dalszych miejscach wymieniali profilaktykę, aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne.

 • Główną motywacją HR do korzystania z opieki medycznej jest dopasowanie do standardu rynkowego i dbanie o pracownika. Obecnie jest ona też istotna pod kątem budowania odporności i dostępu do lekarza.
 • Działania w obszarze zdrowia psychicznego koncentrują się na wsparciu pracownika i mają duży wpływ na jego zaangażowanie i efektywność.
 • Celem profilaktyki jest budowanie świadomości i wzmacnianie nawyków w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Aktywność fizyczna to nadal bardzo silna potrzeba. W obecnym czasie to istotny aspekt, ponieważ buduje również odporność pracowników.
 • Dostosowanie benefitów z obszaru zdrowia o specyficznych potrzeb różnych grup pracowników.

Jak Medicover odpowiada na te potrzeby?
Wnioski z badania skłoniły Medicover do wdrożenia nowego podejścia „Zdrowa Firma”, w ramach którego dostarczamy rozwiązania dla firm skupiając się na zaspokojeniu 3 głównych potrzeb HR w odniesieniu do różnych grup pracowniczych:

 1. Jak budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i fizyczną pracowników?
 2. Jak stworzyć bezpieczne warunki pracy?
 3. Jak zapewnić pracownikom benefity w sytuacji redukcji kosztów osobowych?

Podejście nasze i naszych klientów do strategii zdrowia są spójne z definicją zdrowia według WHO: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.” Dlatego też w oparciu o nasze centra kompetencyjne oraz we współpracy z naszymi partnerami dostarczamy rozwiązania ze wszystkich obszarów zdrowia i bezpieczeństwa pracowników:

 1. Opieki medycznej
 2. Zdrowia psychicznego
 3. Profilaktyki i bezpieczeństwa
 4. Aktywności fizycznej
 5. Zdrowego odżywiania
 6. Zdrowego spędzania czasu wolnego

Chcemy być partnerem HR w budowaniu bezpieczeństwa, zdrowia i zaangażowania pracowników.

zdrowafirma.medicover.pl

*Badanie „Zdrowa Firma” , ICAN Research na zlecenie Medicover Polska, Grudzień 2019

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER