Kincentric: 2022 w IT i technologiach: chodzi nie tylko o pieniądze. Pracownicy chcą tworzyć technologiczną wizję przyszłości

Kincentric: 2022 w IT i technologiach: chodzi nie tylko o pieniądze. Pracownicy chcą tworzyć technologiczną wizję przyszłości

Mimo rosnącej presji na wzrost zarobków, to nie one są jedynym czynnikiem utrzymania pracowników polskiej branży technologii i IT. Równie ważny jest wpływ na rozwój organizacji i możliwość tworzenia rozwiązań, które kreują przyszłość sektora nowych technologii. Dla pracodawców działających w Polsce w obszarze technologii oznacza to, że muszą mieć dobrą ofertę wartości sprofilowaną pod kątem najbardziej wymagających
i najbardziej rotujących grup pracowników.  

Badania Kincentric przeprowadzone w 2021 r. w Polsce w firmach technologicznych, IT oraz obszarach technologicznych w korporacjach[1] potwierdzają, że pracownicy technologii czują coraz mniejszy związek z pracodawcami – są coraz bardziej skłonni do rozglądania się za najlepszymi dla siebie ofertami pracy. Pokazuje to mierzony przez Kincentric wskaźnik zaangażowania pracowników, który w czwartym kwartale wyniósł 47%, co oznacza spadek o 10 p.p. w porównaniu do poprzednich kwartałów ubiegłego roku (1 kw – 3 kw.  – 57%). Dla porównania, ogólnopolski wskaźnik zaangażowania w pierwszych trzech kwartałach spadał, ale był to spadek jedno-cyfrowy (1 kw., 2 kw., 3 kw. odpowiednio: 56%, 50%, 45%). Wskaźnik ten mierzy intelektualny i emocjonalny związek pracownika z pracodawcą i jest dobrym prognostykiem tego, czy pracownik jest skłonny pozostać w firmie na dłużej i będzie chciał ją polecać jako pracodawcę.

W badaniach Kincentric od lat nastroje pracowników technologii są lepsze niż pracowników innych branż i funkcji, ze względu na mocne starania większości pracodawców, aby utrzymać ten strategiczny dla rozwoju biznesu segment. Obecny wskaźnik zaangażowania na poziomie 47% mocno przybliżył nastroje pracowników z branży technologii do nastrojów przeciętnego polskiego pracownika, co oznacza większe oczekiwania tej grupy wobec pracodawców i rodzi jeszcze większe wyzwania dla ich utrzymania.

Pogłębia się także silna presja na wzrost wynagrodzeń w tej branży. Polscy pracownicy chętnie przyjrzą się propozycji od zagranicznych pracodawców, ponieważ – pracując z domu – mogą nawiązać współpracę z pracodawcą z dowolnego kraju. Co więcej – coraz częściej punktem odniesienia i aktualną aspiracją dla polskich pracowników jest wysokość zarobków ich kolegów z Europy Zachodniej czy USA.

To jednak nie tylko pieniądze są najważniejsze dla pracowników tej branży

Badania Kincentric wśród pracowników polskich firm, które mówią o potrzebie aktualizacji wynagrodzeń do światowej oferty rynkowej w sektorze IT, pokazują jednocześnie, że pracowników bardzo motywuje poczucie sensu wykonywanej pracy, oznaczające w tym sektorze możliwość  uczestnictwa w budowaniu technologicznej wizji przyszłości i strategii dla ich obszaru, jak również poczucie wpływu na rozwój technologii w firmie. Wskazywane przez nich czynniki bardzo silnie wiążą się z perspektywami osobistego rozwoju zawodowego.

– Dla pracowników najważniejsze jest aktualnie, aby mieli oni poczucie sensu przebywania w danej organizacji. Muszą mieć przekonanie, że pracują z najnowszymi technologiami
i perspektywę tego, jak rozwiną się w danym miejscu. Kluczowe dla nich jest np. to, czy bę
dą mogli sami (in house’owo) tworzyć i testować innowacyjne rozwiązania czy też pracować na technologiach z zewnątrz i wyłącznie je wdrażać czy adaptować. Oraz to, czy będą mogli proponować nowe rozwiązania i czy firma będzie otwarta na ich pomysły. Pracownicy czują potrzebę kreowania technologicznej wizji przyszłości. Muszą mieć poczucie wpływu oraz wiedzieć, że mają szansę się rozwinąć w danej organizacji – tłumaczy Zofia Dukielska.

Kultura pracy –   bardzo ważna dla utrzymania związku pracownika z pracodawcą w modelu pracy hybrydowej

Do kwestii wynagrodzeń,  możliwości rozwoju i wpływu, dochodzą także czynniki kulturowe. W sytuacji gdy praca zdalna – w ocenie pracowników sektora IT i technologii – nie już aktualnie jakimkolwiek benefitem, a raczej standardem, co wyraźnie potwierdzają doświadczenia firmy Kincentric, znaczenia nabiera utrzymanie związku pracownika z organizacją.

– Czynniki transakcyjne, takie jak wysokość wynagrodzenia czy sprzęt, na jakim pracuję oraz czynniki funkcjonalne, takie jak możliwości rozwoju są bardzo ważne. Nie zapominajmy jednak o czynnikach psychologicznych w projektowaniu propozycji wartości firmy dla pracowników obszaru technologii.  Podkreśliłabym tu szczególnie kontakt i regularne relacje z bezpośrednim przełożonym czy najbliższymi współpracownikami w modelu pracy zdalnej – w tym np. wypracowanie sposobów na „bycie razem zdalnie” przez zespół, czyli np. formuły formalnych i nieformalnych interakcji i spotkań oraz sposobów na integrację – co wspiera utrzymanie dobrej atmofery pracy i poczucie przywiązania do konkretnego zespołu i firmy. Ważne tu jest zdefiniowanie potrzeb pracowników i wypracowanie wspólnych dla zespołu zasad, np. kiedy i po co pojawiamy się w biurze oraz bycie otwartym na ich modyfikacje, wraz ze zmieniajacą się chociażby sytuacją COVID-ową mówi Zofia Dukielska.

Firmy powinny starannie przemyśleć swoją propozycję wartości

Zdaniem Kincentric, 2022 to rok interpretacji doświadczeń, które przyniósł nam Covid
i przygotowania dobrej oferty wartości dla pracowników.

Coraz ważniejsza staje się tzw. funkcjonalna i psychologiczna oferta wartości, którą możemy dać naszym ludziom, dla których kluczowe jest to, co realnie wniosą do organizacji, jak mogą się rozwinąć, jak kształtują przyszłość swojej branżymówi Zofia Dukielska. Firmy szczególnie powinny zadbać o segmenty, które najszybciej rotują: deweloperów, senior deweloperów –najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, a także najmłodszych pracowników, którzy dołączają do organizacji, zdobywają doświadczenie i kierują się w stronę kolejnych marek, aby budować swoje profesjonalne portfolio. Uważamy, że organizacje powinny zastanowić się na zróżnicowaniem swojej propozycji wartości właśnie pod kątem wspomnianych grup. Ich oczekiwania, chociażby pod kątem wynagrodzeń, są różne – dodaje Zofia Dukielska.

[1] Analizy obejmują zarówno badania ilościowe na próbie 24 firm oraz badania jakościowe w wybranych firmach i funkcjach technologicznych i IT. Analizy prowadzone były w 2021 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER