Lepiej zapobiegać niż leczyć. Pogarsza się stan zdrowia psychicznego pracowników.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Pogarsza się stan zdrowia psychicznego pracowników.

Aż 50% więcej konsultacji z psychologiem i psychiatrą umawiali pracownicy firm w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego. Wskazują na to dane Medicover bazujące na analizie ponad 400 000 pracowników z lat 2019/2020. Podwyższenie poziomu stresu w połączeniu z pracą zdalną spowodowało pogorszenie stanu zdrowia psychicznego zatrudnionych. Efektem jest wzrost liczby zwolnień lekarskich od psychiatry o prawie 60%.

Co trzeci pracownik w wyniku pandemii doświadczył pogorszenia samopoczucia psychicznego, jak wynika z badań Hays Poland „Nowe oblicze normalności” przeprowadzonego w 2020 r. Obniżona kondycja psychiczna wielu osób przełożyła się na częstsze korzystanie z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Według danych Medicover w porównaniu do roku 2019 liczba osób korzystających z usług psychologa lub psychiatry wzrosła o ok. 45%, a liczba umawianych konsultacji – o 55%. Wzrost ten był wyraźniejszy u kobiet (60%) niż u mężczyzn (47%).

„Niepewność, niepokój, strach o zdrowie i przyszłość oraz zmiany zachodzące w wyniku pandemii sprawiają, że pracownicy znajdują się pod dużą presją. To przekłada się na ich ogólne samopoczucie skutkujące często niezdolnością do pracy. Jest to szczególnie odczuwane przez osoby, które w czasie pandemii musiały przystosować się do nowej rzeczywistości – zmierzyć się z większym nakładem pracy, poszukać nowego miejsca zatrudnienia czy poświęcić się w większym stopniu opiece nad dziećmi, które dotychczas chodziły do szkół, żłobków czy przedszkoli” – tłumaczy dr n. med. Piotr Soszyński, specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover.

Jakie są przyczyny zwolnień lekarskich od psychiatry? Według analizy przeprowadzonej przez Medicover, mimo nowych okoliczności główne przyczyny zwolnień lekarskich nie zmieniły się. W przeważającej części powodem jest stres i zaburzenia adaptacyjne, oraz zaburzenia lękowe i epizody depresyjne.

„Pandemia tylko pogłębiła problem, który obserwujemy na rynku pracowniczym od lat. Osoby spędzające w pracy często więcej niż  godzin dziennie są nieustannie narażone na sytuacje trudne i stresogenne. Pracownik będący w słabszej kondycji psychicznej może mieć problemy z koncentracją, ze snem, a także zmniejszone zaangażowanie, wypalenie zawodowe, poczucie braku sensu wykonywanej pracy czy nawet depresję. Dlatego w Medicover Zdrowa Firma wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów HR i biznesowych poprzez kompleksowe podejście do dbania o zdrowie ich pracowników. Dopasowujemy rozwiązania ze wszystkich obszarów zdrowia: fizycznego, społecznego oraz psychicznego. ” – tłumaczy dr Piotr Soszyński.

Do przyczyn wywołujących stres (w pracy można zaliczyć m.in:

  • problemy na poziomie relacji
  • przeładowanie pracą
  • brak możliwości rozwoju, awansu
  • brak wsparcia przełożonych
  • redukcja zatrudnienia bądź cięcia finansowe
  • mobbing, zastraszanie

Jak wynika ze wspomnianego badania Hays obawy związane z życiem zawodowym wyraziło aż 50% respondentów posiadających pracę oraz 86% badanych, którzy w początkowym okresie pandemii stracili zatrudnienie. Jeśli przed pandemią samopoczucie psychiczne pracowników nie plasowało się na wysokim poziomie, teraz sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej.

Jak zadbać o Zdrowie psychiczne? Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie jako „Stan pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”. Dbałość o kondycję mentalną jest bardzo istotna i wpływa na nasze zdrowie. Ważna w tym aspekcie jest świadomość swojego stanu psychicznego, umiejętność rozpoznawania swoich emocji, sięganie po pomoc specjalistów oraz pracodawców a także uprawianie aktywności fizycznej. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER