MAKRO Polska w gronie najlepszych pracodawców!

MAKRO Polska w gronie najlepszych pracodawców!

MAKRO Polska po raz piąty zostało odznaczone certyfikatem Top Employer, wydawanym przez Top Employer Institute. W tym roku firma uhonorowana została dwoma wyróżnieniami: Top Employer Polska 2022 oraz Top Employer Europe 2022. Jest to potwierdzenie najwyższych standardów działań MAKRO w zakresie prowadzonej polityki personalnej oraz faktu, że dla firmy najważniejsi są pracujący w niej ludzie. 

Top Employer Institute od 30 lat certyfikuje organizacje w 120 krajach. Celem działania Instytutu jest umożliwienie organizacjom przeprowadzenie oceny swojej działalności, jak i doskonalenie warunków pracy. Certyfikacja odbywa się na podstawie kompleksowego kwestionariusza, obejmuje 6 domen składających się z 20 obszarów tematycznych. Kwestionariusz bada przede wszystkim jakość praktyk zarządzania zasobami ludzkimi,z jakich korzysta dana firma, sprawdzając obszary takie jak środowisko pracy, różnorodność, well-being czy rozwój.

MAKRO Polska angażuje się w zapewnienie swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy oraz możliwości rozwoju – zarówno kompetencji zawodowych, jak i osobistego. Dowodem tego są różnorodne programy szkoleń i programy rozwojowe realizowane przez firmę. „Włączam Równowagę”, „Leadership Program” i „Future Finance” to tylko część z realizowanych przez firmę inicjatyw. Dowodem na satysfakcję pracowników z zapewnionych im warunków jest średni staż pracy, który w MAKRO Polska wynosi ponad 12 lat.

– Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymanego wyróżnienia. Traktujemy je jako zwieńczenie wszystkich naszych działań prowadzących do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy – mówi Katarzyna Kosel, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Personalnego MAKRO Polska. Uzyskane tytuły Top Employer Polska i Europe są efektem zaangażowania, kompetencji i pasji naszych pracowników, którzy są największym atutem oraz kapitałem firmy. Aby podkreślić ten fakt, rozpoczęliśmy nową kampanię, dedykowaną naszym pracownikom – „Jestem M”.

Celem kampanii jest docenienie wyjątkowości talentów pracowników MAKRO i podkreślenie ich wpływu na nasz sukces. To nasi ludzie są najlepszym świadectwem wartości naszej organizacji, m.in. wagi współodpowiedzialności, zorientowania na sukces klienta czy też siły relacji. Dziękuję wszystkim pracownikom MAKRO za tę pełną pasji pracę każdego dnia. Jestem dumna z tak zaangażowanego zespołu, który współtworzy sukces naszej firmy na rynku obsługi klientów profesjonalnych. „Dziękujemy Ci M” – dodaje.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER