Nie ma innowacyjności bez… różnorodności

Nie ma innowacyjności bez… różnorodności

Wyrównanie proporcji płci wśród pracowników, wskaźnik zróżnicowania menedżerów na poziomie 65 proc. czy uwrażliwienie pracowników na potrzeby społeczności LGBT – to tylko niektóre z ambitnych planów 3M dotyczących wspierania różnorodności w firmie. Oddział w Polsce włącza się w globalne działania 3M z tego zakresu, m.in. organizując w listopadzie Miesiąc Różnorodności, Włączenia i Równości.

Przez cały listopad pracownicy 3M w Polsce będą brać udział w wirtualnych dyskusjach, warsztatach i panelach na temat szacunku, zrozumienia oraz otwartości. Zaproszeni do udziału goście podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kulturą inkluzji, opowiadając też swoje osobiste historie.

– Jedną z osób, które wystąpią przed naszymi pracownikami, będzie Janina Bąk – statystyczka, autorka bloga Janina Daily – która przybliży nam świat danych naukowych o szczęściu i emocjach – opowiada Katarzyna Kopańska, managerka strumienia wartości w 3M Poland Manufacturing, jedna z koordynatorek Miesiąca Różnorodności, Włączenia i Równości. – O luce płacowej i sytuacji ekonomicznej kobiet w Polsce i na świecie będą z kolei mówili Anna Potocka-Domin i Jacek Wojciechowicz z UN Global Compact Network Poland. Z naszymi pracownikami spotkają się także Karolina Andrian i Jarek Kania z Fundacji Share the care, którzy poprowadzą webinar „Partnerstwo oczami kobiet i mężczyzn”.

Pracownicy 3M spotkają się też z Jaymie Wagner (She/They) z USA – transseksualną kobietą, która przeszła transformację podczas pracy w 3M, a w 2021 jest przewodniczącą zespołu 3M Pride Employee Resource Network w USA. Innym ważnym wydarzeniem w ramach listopadowej akcji będzie Żywa Biblioteka – możliwość „wypożyczenia” do rozmowy jednej z 20 „książek”, czyli osób należących do grup mniejszościowych. Chętni pracownicy będą również mogli uczestniczyć w warsztatach z języka inkluzywnego, który włącza, a nie wyklucza, i pomaga budować atmosferę szacunku w firmie. Uzupełnieniem spotkań i dyskusji będzie seria komiksów „Speak up” ukazujących pracownikom, jakie sytuacje są nieakceptowalne w 3M.

Różnorodność się opłaca

Fundamentem działań 3M jest innowacyjność. Firma opracowuje nowe produkty i kreuje nowatorskie rozwiązania dzięki wszechstronnym zespołom pracowników mających różne zdolności, doświadczenia i osobowości. Każda taka osoba zwiększa kompetencje i elastyczność zespołu, co pozwala firmie lepiej zrozumieć potrzeby rynku i skutecznie na nie reagować. Różnorodne zespoły mają blisko dwa razy większe szanse na zdobycie pozycji lidera na rynku (Bersin dla Deloitte, 2015) i podejmują nawet w 87 proc. lepsze decyzje w porównaniu z pojedynczymi ekspertami (Clover, 2017).

Różnorodność w 3M oznacza wykorzystywanie potencjału pracowników bez względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność do grup rasowych czy etnicznych.

W 3M stawiamy ludzi na pierwszym miejscu – i to nie jest tylko korporacyjny slogan, ale istotna część DNA naszej firmy – podkreśla Małgorzata Golatowska, liderka ds. brandu i komunikacji korporacyjnej w regionie Europy Wschodniej w 3M. – Działamy na całym świecie, więc z założenia jesteśmy różnorodną grupą, ale podejmujemy też dodatkowe działania, które jeszcze mocniej zintegrują naszych pracowników, bez względu na ich indywidualne cechy. W ten sposób budujemy otwartą i przyjazną kulturę organizacyjną.

Kobieca strona 3M

3M realizuje wewnętrzny program Women’s Leadership Forum (WLF). Jego celem jest wzmocnienie roli kobiet i promowanie ich rozwoju.

Zależy nam, by kobiety pracujące w 3M były bardziej pewne siebie oraz miały równe szanse w zatrudnieniu i zdobywaniu kolejnych szczebli kariery – wyjaśnia Małgorzata Bogucka, dyrektorka handlowa dywizji klejów przemysłowych w 3M East Europe, Russia & CIS i jednocześnie liderka Women’s Leadership Forum w regionie 3M East Europe – Wspieramy w tym celu różne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kobiet.

Jednym z głównych  działań WLF są cykliczne spotkania Lean In Circles. Ich uczestniczki rozmawiają w bezpiecznej atmosferze zaufania, otwartości i szacunku na tematy takie jak pewność siebie, odporność psychiczna czy marka osobista. W spotkaniach biorą udział m.in. liderki 3M, które opowiadają młodszym stażem koleżankom o budowaniu kariery na podstawie swoich doświadczeń.

3M nie tylko wspiera rozwój zawodowy kobiet, ale dąży do tego, by wyrównać proporcje kobiet i mężczyzn wśród pracowników. Efekty już widać – podczas gdy w Polsce udział kobiet w branży przetwórstwa przemysłowego wynosi niecałe 32 proc. (dane GUS za III kw. 2019 r.), wśród pracowników polskich fabryk 3M kobiety stanowią aż 41 proc. zespołu. Działalność 3M w tym zakresie została ostatnio doceniona przez UN Global Compact Network Poland. 24 października br., podczas gali UN DAY, firma 3M otrzymała nagrodę za realizację celów programów agendy 2030 w trzech kategoriach, w tym za aktywność w obszarze równości w biznesie.

Biznes w kolorach tęczy

Czerwiec, światowy Miesiąc Dumy LGBT+ (ang. Pride Month), był z kolei dla 3M okazją do wyrażenia solidarności ze społecznością mniejszości seksualnych. Ten wątek pojawił się na wystawie przygotowanej z myślą o pracownikach fabryk 3M w Polsce. Pracownicy biurowi mogli natomiast wyrazić swoje poparcie dla tej społeczności poprzez umieszczenie tęczowego motywu w swoich e-mailach. Włączyli się też w obchody 3M Pride, biorąc udział w webinarze poświęconym wspieraniu osób LGBT+.

Nasza firma już od dawna dba o komfort pracowników należących do mniejszości seksualnych – mówi Dariusz Majcher, operator, członek Reprezentacji Pracowników 3M Wrocław. – Przełomowy był rok 2019, w którym przyjęliśmy Standardy Postępowania w Biznesie – dokument ONZ mający walczyć z dyskryminacją osób LGBT+. Zobowiązuje on przedsiębiorstwa do wprowadzenia procesów, polityk i programów, które promują równość i bezpieczeństwo, zapobiegają molestowaniu oraz wspierają osoby LGBT+ w miejscu pracy.

Czy różnorodność da się zmierzyć?

W 2020 r. 3M po raz pierwszy przygotowało światowy Raport o Różnorodności, Równości i Włączaniu. Wyznacza on globalny cel: zwiększenie liczby różnorodnych osób (w aspektach płci, rasy, wyznania itp.) na stanowiskach kierowniczych w firmie z 32,6 proc. do 65,2 proc. Do monitorowania osiągnięć w tym zakresie służy wskaźnik Diversity Index, który od 2015 r. mierzy, na ile efektywne są działania zwiększające różnorodność, sprawiedliwość i włączanie w firmie. Obecnie wskaźnik wynosi 43,3 proc., co oznacza wzrost o ponad 10 p.p. przez 5 lat.

O tym, na ile pracownicy 3M czują się ważną częścią firmy, świadczy z kolei globalny wskaźnik włączania, opracowany przez 3M w 2017 r. Opiera się on na danych z ankiet pracowniczych i jest punktem wyjścia do działań wspierających kulturę włączania. Najnowsze badania wykazały wzrost wskaźnika o 5 p.p. rok do roku (2019 – 71 proc., 2020 – 76 proc.). Potwierdza on, że 3M to pracodawca, który stawia na otwartość, zrozumienie i szacunek. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie przeprowadzanym badaniu Great Place To Work, w którym 3M od lat znajduje się w czołówce. W 2021 r. firma zajęła w tym rankingu 6. miejsce na świecie, m.in. dzięki obecności na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce.

Kiedy mówię o różnorodności, to mam na myśli przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka i unikalność każdego z nas. Nasza firma z tego czerpie i dzięki temu pracujemy w przyjaznej społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu. To dla mnie bardzo cenne – podsumowuje Agnieszka Wereżyńska, menadżerka działu obsługi klienta w 3M Global Service Center we Wrocławiu.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER