Nowe oblicze rozwiązań Teta

Nowe oblicze rozwiązań Teta

Rozwiązania Teta tworzone już od 34 lat, od 2010 roku rozwijane są w ramach światowej grupy Unit4.  Od tego roku będą sprzedawane pod marką Unit4 Teta. Zmiana nazwy oraz identyfikacji wizualnej podkreśla kluczowe aspekty misji marki, zawarte w filozofii in business for people. Oznacza ona stawianie na pierwszym miejscu człowieka oraz polepszenie doświadczenia pracownika w relacjach z pracodawcą i w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wartości te przyświecają wprowadzeniu na rynek nowych, wybranych produktów, dostępnych dotychczas w ofercie grupy Unit4 w innych krajach. 

Kiedy zmieniają się okoliczności rynkowe, lub pojawiają się nieprzewidziane wydarzenia, takie jak pandemia, zmienia się też sposób pracy. Czynniki zewnętrzne zmuszają do zmiany przyzwyczajeń i poszukiwania nowych dróg na wykonywanie codziennych obowiązków, czy nowych form komunikacji.

Narzędzie dla specjalistów HR, managerów oraz pracowników

Z pomocą przychodzi technologia, która pomaga zaadaptować się w tych warunkach, między innymi Unit4 Teta, która łączy w sobie doświadczenie wieloletniej działalności na polskim rynku z globalnymi rozwiązaniami firmy Unit4. Idzie za tym poszerzenie portfolio marki znanej z produktów takich jak Teta HR, Teta ME, Teta ERP m.in o narzędzia ułatwiające rozwój talentów w firmie.

Pozostawienie inicjatywy pracownikom i inwestycja w ich rozwój uznawane są za jedne z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w 2021 roku[1]. Aby ułatwić pracodawcom i managerom działanie w tym obszarze, Unit4 Teta oddaje do ich dyspozycji rozwiązanie Unit4 Talent Management (zarządzanie talentami). Narzędzie to pomaga zadbać o stały rozwój pracowników i usprawnić komunikację pomiędzy managerem i jego zespołem. Aplikacja ta jest również dostępna z poziomu urządzenia mobilnego. Pozwala obserwować jak ewoluuje rozwój talentów oraz planować i dobierać odpowiednie ścieżki rozwoju. To wszystko podparte jest analityką behawioralną wyrażaną ilościowo i jakościowo. Komunikacja pomiędzy managerem, a pracownikiem oparta jest o przejrzyste cele przedsiębiorstwa, zespołu, a także indywidualne dążenia. Unit4 Talent Management stawia także na constant feedback, szybkie przekazywanie informacji zwrotnej, oraz oferuje wydajne podejście do badania zaangażowania poprzez krótkie cykliczne ankiety. Rozwiązanie pomaga zatem szlifować talenty a jednocześnie podnosić poziom i efektywność całej organizacji.

Planowanie pracy i finansów

Innymi obszarami, równie ważnymi i wymagającymi automatyzacji są organizacja pracy, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i wydajnością całego przedsiębiorstwa. Umożliwiają to takie rozwiązania jak Teta Workforce Management (zarządzanie zasobami) oraz Unit4 Financial Planning & Analysis.

Teta Workforce Management pomaga utrzymać odpowiedni poziom produktywności, zadbać o pozytywne doświadczenia pracowników, a także zautomatyzować proces planowania grafiku. Ułatwia też przejście przez labirynt zmieniających się ustaw i rozporządzeń, pozwala uniknąć popełnienia błędów w stosowaniu przepisów. Aplikacja informuje na bieżąco o możliwych niezgodnościach i dodatkowo bierze pod uwagę indywidualną sytuację i uprawnienia pracownika. Uwzględnia także potrzeby wynikające z przynależności danej firmy do określonego sektora lub branży. Teta Workforce Management ułatwia kontrolę nad godzinami nadliczbowymi pracowników, wskazuje miejsce powstawania kosztów, pomaga koordynować procesy kadrowe i analizować szczegółowe dane, kluczowe z punktu widzenia pracowników, zespołów i firmy.

Z kolei Unit4 Financial Planning & Analysis (Unit4 FP&A) zapewnia lepsze i szybsze sposoby zarządzania wydajnością całego przedsiębiorstwa, planowania, budżetowania i prognozowania, konsolidacji finansowej, raportowania czy wizualizacji i analityki. Rozwiązanie Unit4 FP&A stanowi uzupełnienie modułu finansowego w systemie Teta ERP.

Otwartość na nowe aplikacje

Wielu przedsiębiorców mierzy się z problemem integracji systemów z zewnętrznymi aplikacjami. Unit4 Teta starając się zniwelować ten problem, przyjęło koncepcję otwartego ekosystemu opartego o tzw. Open API. API w systemie informatycznym komunikuje w określonym standardzie poszczególne elementy tego systemu. Standard w tym przypadku to możliwość wielokrotnego użycia, w różnych konfiguracjach, takich samych zasad.

W praktyce technologia Open API jest doskonale widoczna na przykładzie ekosystemu jakim jest Pakiet Teta, który składa się ze wszystkich oferowanych przez Unit4 Teta rozwiązań – dane przedsiębiorstwo może wybrać tylko te, których aktualnie potrzebuje. Teta API pozwala m.in. na bezpieczną wymianę danych z rozwiązaniami do rekrutacji (np. SmartRecruiters), dzięki czemu zatrudnienie wybranego w procesie rekrutacji kandydata jest zautomatyzowane w zakresie przekazania danych z rekrutacji do procedury zatrudnienia.

Tak można pracować

Jak mówi Piotr Chrobot, prezes zarządu Unit4 Polska: Wszystkie działania marki Unit4 Teta nastawione są na tworzenie i wdrażanie rozwiązań mających na celu polepszenie doświadczenia pracownika w firmach zorientowanych na ludzi. Od zatrudnienia, wprowadzenia pracownika na pokład firmy, rozwój kariery, aż do jej ewentualnego zakończenia. Employee experience czy raczej people experience, zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw Klientów, dzięki odciążeniu pracowników z najbardziej monotonnych czynności – to cele strategiczne firmy. Jako Unit4 Teta chcemy pokazać, że właśnie tak można pracować.

Unit4 Teta

Jesteśmy marką produktów należącą do grupy Unit4. Oferujemy rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem i procesami HR. Na przełomie ponad 30 lat wdrożyliśmy nasze rozwiązania w ponad 2 tysiącach średnich i dużych firm oraz instytucji zorientowanych na ludzi, stawiających na pierwszym miejscu dobre doświadczenia pracowników. Nasze aplikacje klasy HR i ERP pozwalają nadać nową jakość pracy i w sposób inteligentny, a także intuicyjny, zautomatyzować wiele czynności zawodowej codzienności. Dostarczamy rozwiązania chmurowe, aplikacje mobilne, a także usługi outsourcingu kadrowo-płacowego. Nasze systemy zapewniają zgodność z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa i dają pewność, że wszystkie procedury przestrzegane są prawidłowo. Dzięki środowisku programistycznemu Teta API, umożliwiamy bezpieczną i prostą integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Unit4 Teta – tak można pracować!

Dowiedz się o nas więcej! Odwiedź naszą stronę lub śledź nas na Facebooku i LinkedIn!

[1] The social enterprise in a world disrupted. Leading the shift from survive to thrive, 2021 DELOITTE GLOBAL HUMAN CAPITAL TRENDS, patrz: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6935_2021-HC-Trends/di_human-capital-trends.pdf, s. 19-23 [dostęp: 11.01.2021].

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER