Obowiązek publikacji proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

Obowiązek publikacji proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmu projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący nałożenia na pracodawców obowiązku przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanej wysokości wynagrodzenia. Projekt zakłada sankcje dla pracodawców za nieopublikowanie kwoty wynagrodzenia bądź nawiązanie stosunku pracy za wynagrodzeniem niższym niż przedstawione w ogłoszeniu.

Należy podkreślić, że praktyka zawierania informacji o proponowanym wynagrodzeniu w ofertach o pracę zasługuję na aprobatę. Określenie wysokości wynagrodzenia na początku rekrutacji pozwala przyspieszyć jej proces i zwiększyć jej transparentność. Praktyka taka istnieje na rynku i zyskuje coraz większą popularność.

Pojawia się jednakże pytanie czy pozytywną praktykę należy zamienić na kodeksowe przepisy obwarowane sankcjami?

Agencje pośrednictwa pracy, prowadzące proces rekrutacji w imieniu klienta – pracodawcy, będą zobowiązane do uzyskiwania informacji w zakresie wysokości planowanego wynagrodzenia na danym stanowisku w celu umieszczenia jej w publikowanym ogłoszeniu.

Co w sytuacji kiedy agencja pośrednictwa pracy opublikuje ogłoszenie w imieniu klienta bez informacji o wysokości planowanego wynagrodzenia, czy to z powodu własnego niedopatrzenia czy braku takiej informacji od klienta – czy agencja będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie projektowanych przepisów? Możemy wyobrazić sobie również inną złożoną sytuację, kiedy pracodawca zatrudni danego kandydata za wynagrodzeniem mniejszym niż określonym w danym ogłoszeniu opublikowanym w imieniu klienta – czy agencje mogą obawiać się roszczeń ukaranych klientów twierdzących, że ustalenia w zakresie wynagrodzenia były inne?

Poza pytaniami pojawiającymi się w zakresie relacji agencja rekrutacyjna – pracodawca i ich odpowiedzialności, proponowane zmiany w Kodeksie Pracy rodzą również szereg innych wątpliwości. Informacja na temat wysokości wynagrodzenia nie jest informacją publiczną, a negocjowanym elementem umowy między pracodawcą a pracownikiem. Obligatoryjność upubliczniania tej informacji może naruszać interesy obu stron. Obowiązek taki zmuszałby do ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, której częścią jest informacja dotycząca kształtowania polityki wynagrodzeń. Dodatkowo nasuwa nam się pytanie, czy opublikowana w ogłoszeniu o prace wysokość wynagrodzenia miałaby być podstawą do roszczeń? Rozwiązanie takie wprowadziłoby niepotrzebny chaos do procesu zatrudniania pracowników. – komentuje r. pr. Liliana Strupp, członek zarządu Polskiego Forum HR. Ponadto, projektowane zmiany nie odnoszą się do złożoności systemu wynagradzania na polskim rynku pracy – wynagrodzenie składa się często z wielu elementów, spośród których niektóre są stałe, inne mają postać premii, dodatków czy prowizji, wobec czego nie zawsze jest możliwe określenie z góry poziomu wynagrodzenia na danym stanowisku.

W opinii Polskiego Forum HR decyzja o publikowaniu wysokości wynagrodzenia powinna pozostać w gestii pracodawcy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER