Pracownik w świecie VUCA

Pracownik w świecie VUCA

Niezależnie od tego, czy termin VUCA jest dla prowadzących firmy oraz pracujących w działach personalnych zagadnieniem znanym, czy też nie, to na pewno każdy spotyka się z jego skutkami. Nie sposób nie dostrzec, że biznesowe otoczenie charakteryzuje się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością, a ostatni rok dobitnie utwierdza w tym właśnie przekonaniu.
Te cztery cechy to właśnie charakterystyka pojęcia VUCA, które już od wielu lat funkcjonuje w otoczeniu biznesowym firm, a w perspektywie ostatnich miesięcy wręcz je determinuje.

Czy narzędzia HR są na to gotowe?

W tej perspektywie warto zastanowić się nad tym czy rozwiązania HR nadążają za zmiennością świata? Czy do dynamiki zmian dopasowują się narzędzia, którymi firmy dysponują w zakresie monitorowania opinii pracowników, motywowania zatrudnionych osób, budowania zaangażowania, czy oceniania.

Ocena pracownicza raz do roku, czy roczne analizy satysfakcji pracowników, w ostatnim czasie zostały wystawione na dużą próbę. Część firm zdecydowała się je czasowo zawiesić, inne planują zmiany w podejściu do tych rozwiązań, tak, aby były bardziej dopasowane do niepewności na rynku pracy, czy w biznesowym otoczeniu.

Pracodawcy muszą monitorować na bieżąco nastroje pracowników, ich oczekiwania i opinie. W większości przypadków działy personalne powinny być już do tego przygotowane, gdyż większa częstotliwość analizowania zagadnień związanych z pracownikami nie jest niczym nowym. Wraz z pojawianiem się kolejnych pokoleń na rynku pracy, zmieniało się także podejście do narzędzi HR. Młodsi pracownicy oczekują regularnej, szybkiej, czasami natychmiastowej informacji zwrotnej. Chcą dzielić się swoimi spostrzeżeniami tu i teraz, nie odpowiada im czekanie do rocznych analiz i ankiet. Okazuje się, że w sytuacji zwiększania niepewności i złożoności, to, co początkowo dotyczyło oczekiwań jedynie części pracowników, teraz staje się rzeczywistością, która pozwoli firmom nadążyć z obszarem monitorowania zatrudnionych osób.

Jak przekłada się to na obszar benefitów?

Konieczność elastycznego działania dotyczy także warunków pracy i dodatków, które firmy oferują pracownikom. Ostatni rok pokazał jak ważne jest posiadanie dostawcy usług z zakresu benefitów, który jest w stanie elastycznie podejść do potrzeb i zmieniających się okoliczności. Niezwykle istotne stało się posiadanie kafeterii, w ramach której pracownicy mogą dokonywać wyboru tego, co jest dla nich na ten moment ważne. Firmy, które korzystają z dostawców benefitów specjalizujących się jedynie w jednym z obszarów, zmierzyły się z trudnościami związanymi z brakiem możliwości zapewnienia innej formy dodatków dla pracowników w miejsce tych, które przestały funkcjonować. Dodatkowo możliwość zdalnego zarządzania benefitami jest dużym udogodnieniem dla działów personalnych. Jeśli dostęp do wprowadzania jakichkolwiek zmian wymaga kilkumiesięcznego okresu karencji, a aktualizacje możliwe są do dokonania jedynie przez zewnętrznych opiekunów, czas reakcji na zachodzące zmiany znacznie się wydłuża. Ciężko w takim przypadku mówić także o elastyczności.

Jak zmienność wpływa na pracowników?

Kolejną istotną kwestią jest to, że funkcjonowanie w świecie dużej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności wymaga dostosowania się pracowników do wymogów takiej rzeczywistości. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie a takim obciążeniem. Ponadto w czasie trwania pandemii pojawiły się dodatkowe bodźcie obciążające pracowników. Z kolei w wielu przypadkach fakt pracy głównie w trybie zdalnym utrudnia kontakty z innymi osobami oraz dostęp do wsparcia, którego się potrzebuje. Dlatego też bardzo ważne jest umożliwienie pracownikom korzystania ze wsparcia psychologicznego. Dobierając benefity warto zwrócić uwagę na to, aby było możliwe otrzymanie pomocy psychologicznej online, a także umożliwienie pracownikom korzystania z webinarów i materiałów, które wyjaśniają źródło pochodzenia pojawiających się trudności oraz wskazują jak można sobie z nimi radzić.

O możliwości wsparcia pracowników w tym zakresie, warto doczytać tutaj: https://zdrowafirma.medicover.pl/dodatek-do-pakietu-medycznego-opieka-psychologiczna/

Autorka: Joanna Kamińska, HR Manager, psycholog, autorka bloga HRzPasja.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER