Rośnie liczba ofert pracy zdalnej oraz z elastycznym czasem pracy

Rośnie liczba ofert pracy zdalnej oraz z elastycznym czasem pracy

Już szósty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 6,1 proc. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2020”, rynek pracy w Polsce nadal pozostaje w lepszej kondycji niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak braku problemów, choć jak na warunki pandemii nie są one alarmujące. W listopadzie 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano o 45 tys. mniej ofert niż miesiąc wcześniej. Najbardziej poszukiwani są pracownicy medyczni, analitycy finansowi, specjaliści ds. e-commerce i cyberbezpieczeństwa.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od czerwca 2020 r. utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Pod koniec listopada 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,026 mln bezrobotnych. W porównaniu z październikiem 2020 r. ich liczba wzrosła o 7,8 tys., czyli o 0,8 proc. Natomiast rok do roku była wyższa aż o 176,6 tys., czyli o 20,8 proc.

Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 79,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 21,3 tys. ofert (21,2 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 11,7 tys. mniej niż w listopadzie 2019 r. (12,8 proc.).

Biorąc pod uwagę skalę pandemii, zmiany w zakresie liczby bezrobotnych czy nowych ofert pracy nie są zaskakujące. Dla poszukujących pracy ostatnie miesiące roku na pewno były trudniejsze. Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc jest więcej kobiet niż mężczyzn, ale w porównaniu z październikiem ten odsetek się nie zmienił i pozostaje na tym samym poziomie – 53,9 proc. – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

W listopadzie 2020 r. w porównaniu z październikiem stopa bezrobocia wzrosła w sześciu województwach: o 0,1 p.p. w kujawsko-pomorskim (8,7 proc.), lubelskim (8,0 proc.), małopolskim (5,3 proc.), pomorskim (5,9 proc.) i warmińsko-mazurskim (9,9 proc.) oraz o 0,2 p.p. w zachodniopomorskim (8,1 proc.).

Unijne problemy na rynku pracy


Według danych Eurostatu, wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE w październiku 2020 r. wyniósł 7,6 proc., co oznacza brak zmian wobec poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 1,0 p.p. r/r. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu z wrześniem i wzrost o 0,5 p.p. w ujęciu rocznym.

Z październikowych wyliczeń Eurostatu wynika, że najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,2 proc.), na Cyprze (10,5 proc.) i na Litwie (10,4 proc.), a najniższe w Czechach (2,9 proc.), Polsce (3,5 proc.) i na Malcie (3,9 proc.).

Relatywnie wysoka jest stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. – 17,5 proc. w UE-27 w porównaniu z 17,9 proc. we wrześniu 2020 r. W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.), Czechach (7,9 proc.), Austrii (8,9 proc.) i Polsce (12,9 proc.), a najwyższe w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (30,3 proc.) i na Litwie (27,1 proc.).

O pracę nieco trudniej

W listopadzie 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 195,3 tys. ofert pracy, czyli o 45 tys. (18,7 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej  i o 79,1 tys. (26,9 proc.) mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.

W ofertach pracy widać również wpływ pandemii. Wśród benefitów oferowanych przez pracodawców nieco mniej jest szkoleń i pakietów sportowych. Jednocześnie widać gwałtowny wzrost ofert z możliwością pracy zdalnej czy elastycznym czasem pracydodaje Anna Skowrońska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

W ujęciu rocznym wśród pewnych zawodów wzrosła liczba ofert pracy. Są to ratownicy medyczni (43 proc.) i pielęgniarki (11 proc.), analitycy finansowi (68 proc.), specjaliści od e-commerce (22 proc.) oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa (wzrost o 250 proc.).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER