Różnorodność ma moc!

Różnorodność ma moc!

27 września 2023 r. w kampusie Google for Startups w Warszawie odbędzie się wyjątkowa konferencja, której tematem będzie budowanie różnorodnego, równego i włączającego środowiska pracy oraz znaczenie tego procesu dla firm, pracowników i społeczeństwa. Gościem specjalnym Konferencji będzie prof. Adam Bodnar.

Coraz więcej firm dostrzega, że uwzględnienie w strategii biznesowej elementów różnorodności, równości i włączania (Diversity, Equity & Inclusion) to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej, tworzenie organizacji innowacyjnej i zwinnej, poszerzanie bazy klientów i rozwoju na nowych rynkach. Zderzenie różnych sposobów myślenia i różnych pomysłów na rozwiązywanie problemów to również sposób na zbudowanie organizacji odpornej na tak częste obecnie zmiany i towarzyszące im wyzwania.

W trakcie konferencji pod znamiennym tytułem „Różnorodność ma moc”, grono menadżerów, prezesów, dyrektorów HR i ekspertów zaprezentuje najlepsze praktyki z zakresu DE&I w Polsce i na świecie. W trakcie paneli prowadzone będą dyskusje, jakie programy w tym obszarze wdrażają obecnie firmy, jaka jest rola liderów i HR w budowaniu kultury różnorodności i włączania, jakie korzyści przynosi DE&I, jak również w jaki sposób technologia może zapobiegać wykluczeniu.

Konferencja jest jednocześnie inauguracyjną konferencją Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Chcemy, aby konferencja „Różnorodność ma moc!” była spotkaniem łączącym osoby fizyczne i organizacje, firmy i organizacje pozarządowe, podmioty początkujące i zaawansowane we wdrażaniu idei DE&I – mówi Beata Bukowska, Fundatorka i Prezeska Fundacji. Zapraszamy zarówno idealistów, którzy chcą zmieniać świat jak również liczących koszty i zyski pragmatyków.

Program konferencji obejmuje zarówno prezentacje case studies partnerów mających już doświadczenie we wdrażaniu zmian, jak i dyskusje panelowe w gronie prezesów firm i przedstawicieli NGO. Uczestnicy podzielą się doświadczeniem jak wdrażać programy DE&I i jak budować w przedsiębiorstwach środowisko i koalicję na rzecz bezpiecznych, efektywnych i włączających miejsc pracy. Gościem specjalnym będzie pan Profesor Adam Bodnar, wykładowca, działacz na rzecz obrony praw człowieka w Polsce, były Rzecznik Praw Obywatelskich. A to wszystko w otoczeniu wyjątkowego miejsca, czyli Praskiego Centrum Koneser, gdzie mieści się Google for Startups Campus.

Nikt nie może sobie pozwolić na ignorowanie zachodzących w świecie zmian. Kto ich nie dostrzega lub uważa, że to kolejna moda – wkrótce zostanie w tyle. Pracownicy wybiorą bardziej świadomych pracodawców, klienci produkty firm rozumiejących różnorodność świata ich odbiorców. Jako menedżerowie i jako ludzie, musimy się uczyć, dostosowywać, a najlepiej dołączyć do grona, które wyznacza nowe trendy. Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie ważnym krokiem, wspierającym transformację społeczną w tym zakresie – uzupełnia Prezeska Beata Bukowska.

Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

Fundacja została zarejestrowana w styczniu 2023 r. formalizując aktywność społecznej inicjatywy, która pod tą samą nazwą prowadziła aktywną edukację w obszarze DE&I od 2019 roku, organizując 18 webinariów, konferencji, debat, skupiając wokół siebie wielu partnerów biznesowych i społecznych.

Założyciele Fundacji to uznani eksperci z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, komunikacji i prawa pracy – zespół osób z niezwykle różnorodnym doświadczeniem, które wierzą w ideę DE&I, a jednocześnie rozumieją potrzeby i obawy firm, których główną misją jest budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy.

Obecnie w swojej działalności Fundacja koncentruje się na tematach:

  • synergii kobiet i mężczyzn w biznesie,
  • zarządzania pokoleniami,
  • integracji osób z (nie)pełnosprawnościami oraz neuroróżnorodnych,
  • zarządzania aspektami wielokulturowości.

Głównym celem Fundacji jest działanie wraz z biznesem na rzecz budowania środowiska różnorodności, włączania i równości w firmach oraz tworzenia bezpiecznych i efektywnych miejsc pracy.

Rejestracja tutaj: https://konferencja-razemdlaroznorodnosci.inwenta.pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER