Silniejszy HR i potencjał dla technologii. Raport Pracuj Ventures i Pracuj.pl

Silniejszy HR i potencjał dla technologii. Raport Pracuj Ventures i Pracuj.pl

Siedem z dziesięciu osób na co dzień zajmujących się HR za najważniejsze zadanie uznaje obecnie rekrutację. Co druga z nich odczuwa znaczącą presję płacową ze strony pracowników. Digitalizacją HR zajmuje się już 39% firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników i jedynie 26% firm ogółem. Pierwsze badanie funduszu Pracuj Ventures i serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl pozwala przyjrzeć się najważniejszym obszarom rozwoju HR w organizacjach oraz planowanym przez nie inwestycjom.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 71% osób związanych z HR uważa, że poszukiwanie odpowiednich talentów to największe wyzwanie w ich obszarze.
  • 58% badanych, którzy stwierdzili wzrost znaczenia HR w organizacji, wiąże go z pandemią.
  • Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników.
  • Jako ważny obszar w organizacji co czwarty badany podał konieczność prowadzenia rekrutacji, onboardingu i innych procesów w 100% zdalnie.

Wzrost znaczenia HR
Raport „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” pozwala bliżej przyjrzeć się realnym trendom i konkretnym planom firm w obszarze HR. Blisko co dziesiąty badany (9%) ocenił, że pozycja HR w organizacji jest znacząco silniejsza niż przed pandemią, a 27% określiła pozycję swojego działu jako nieco silniejszą. Oznacza to, że w ponad ⅓ organizacji wzrosło znaczenie obszaru Human Resources. Ten fakt z pewnością może cieszyć, choć niewątpliwie oznacza również, że HR-owcy musieli udowadniać swoje biznesowe znaczenie.

„Pandemia pokazała, że HR – jako jednostka biznesowa – jest dynamiczna w działaniu i mocno operacyjna, bo to właśnie HR był grupą „pierwszego reagowania” w związku z koniecznymi zmianami w organizacji. Organizacje – w tym zarządy i managerowie – były kompletnie nieprzygotowane na taką dysrupcję, w przeciwieństwie do HR. Spośród tych, którzy ocenili, że HR zyskał na znaczeniu, 58% argumentowało to właśnie tym, że pandemia obnażyła deficyty i zmusiła firmy do natychmiastowej reakcji” – komentuje Maciej Noga, Partner Zarządzający funduszu Pracuj Ventures i Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Pracuj.

Podobnego zdania jest również Agnieszka Bieniak, Group HR Director w Grupie Pracuj S.A., która dodaje, że okres pandemii – a w szczególności jego pierwsze miesiące – był dla działów HR czasem wielkiej próby.

„W tym czasie wiele działów HR pracowało bardzo ciężko kalkulując różne scenariusze, rozmawiając i negocjując z zarządem, managerami i pracownikami, a także wspierając firmę w przejściu do nowej organizacji pracy. Myślę, że osoby z działów HR, które przeszły kryzys z 2008 roku i jego konsekwencje, bądź też pracowały w firmach przechodzących restrukturyzację mogły w pełni wykorzystać wcześniej zebrane doświadczenia. Niezależnie od wielkości firmy, czy też jej zasięgu wyzwania działów HR były podobne, a tempo pracy bardzo wysokie, podobnie jak konieczność zastosowania zwinnego zarządzania” – mówi Agnieszka Bieniak.

Zarządzanie, rozwój i hybrydowa rzeczywistość
Konieczność szybkiego pozyskania poszukiwanych talentów i odpowiedź na ich finansowe oczekiwania to nadal największe wyzwanie dla działów HR. Z drugiej strony ważne jest także wsparcie liderów w zakresie zarządzania i rozwoju zespołów (51%) oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników w czasie pracy zdalnej / hybrydowej (29% wskazań).

Trzecią pozycję wśród bieżących obszarów inwestycji HR w Polsce (pod względem czasu i zaangażowania, w nieco mniejszym stopniu pod kątem alokacji HR-owych budżetów) zajęło wg respondentów zapewnienie liderom wsparcia w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników. Tematy bezpośrednio związane z pandemią, takie jak zapewnienie wsparcia dla pracowników pracujących zdalnie i/lub hybrydowo, organizacja sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania pracowników podczas pracy w biurze, a także budowanie przywiązania do firmy wśród pracujących zdalnie, są obecnie zajmujące dla ok. 1/3 badanych zespołów HR. Z kolei kwestia pogłębiania i zmiany kompetencji pracowników jest obecnie ważna jedynie w co piątej firmie.

wykres obszary HR

Digitalizacja? Duży potencjał… nadal niewykorzystany
Już co czwarta osoba zajmująca się obszarem HR w organizacjach przyznała, że wśród priorytetów na jej liście zadań znajduje się organizacja rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR w sposób zdalny czyli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Innymi słowy digitalizacja – często wymuszona przez pandemię oraz narzucone lockdowny, zdalny tryb pracy i wzmożony reżim sanitarny – jest ważna w 26% organizacji.

Zdaniem Pawła Leksa, Partnera Zarządzającego Pracuj Ventures na uwagę zasługuje fakt, że aż 40% badanych nie rozważa wdrożenia rozwiązań wspierających HR.

„Może to oznaczać, że przez ostatnie 18 miesięcy, cztery z dziesięciu firm już wdrożyły HR-owe rozwiązania i są na etapie ich ewaluacji. Jednak oczywiście może to też oznaczać, że firmy nadal nie doceniają rozwiązań wspierających HR i nie planują ich wdrożeń. Z moich obserwacji wynika, że wzmocnienie obszaru HR przy pomocy oprogramowania nie następuje tak szybko i tak gruntownie jak powinno. Z kolei zmiany podyktowane pandemią pokazują jak bardzo jest to potrzebne i jak strategiczną inwestycją jest dziś HR. Jednocześnie analizując pozostałe elementy widać duże rozdrobnienie. Nie wskazuje to jasnego kierunku planowanych inwestycji. Z pewnością najistotniejsze są trzy z nich: szkolenia i rozwój, ocena efektów oraz kadry i płace. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ digitalizacja tych obszarów oznacza większą skuteczność i efektywność dla całych organizacji, nie tylko zespołów HR” – komentuje Paweł Leks.

Wśród najważniejszych obszarów, które obecnie podlegają cyfryzacji respondenci badania wskazali odpowiednio 81% – kadry i płace, 57% – rekrutacja, a także systemy wspierające komunikację wewnętrzną, w tym intranet – 44%.

wykres aplikacje w HR

Nasycenie technologiami wspierającymi pracę zespołów HR i doświadczenia pracowników można określić jako umiarkowane. Poza systemami kadrowo-płacowymi (stosowanymi przez ponad 80% firm), aplikacjami wspierającymi rekrutację (ok. 60%) firm oraz narzędziami zapewniającymi codzienną komunikację pracowników, systemy wspierające procesy szkoleniowe, rozwoju czy pozwalające diagnozować potrzeby pracowników stosuje na razie ok. jedna czwarta firm.
W firmach, w których miałoby dojść do rozmów o nowych narzędziach, najważniejszym kryterium branym pod uwagę będzie cena, a następnie możliwość integracji narzędzia z innymi narzędziami stosowanymi w firmie, konfiguracji narzędzia pod konkretne potrzeby firmy oraz spełnienie wymogów prawnych i bezpieczeństwa. Znacząco częstsze korzystanie z aplikacji wspierającymi procesy HR ma natomiast miejsce w firmach. największych, tzn. zatrudniających powyżej 1.000 pracowników.
Rekrutacje i wzrost znaczenia roli HR w organizacjach dostrzega także Iga Pazio, B2B Marketing Communications Manager w Grupie Pracuj, odpowiedzialna za inicjatywy Pracuj.pl skierowane do branży HR.

„Co roku badamy specjalistów ds. HR i dopytujemy jak widzą swoje zadania w organizacjach, czy czują, że ich praca ma znaczenie i na co kładą nacisk w rozwoju osobistym. Wynika z nich, że pracownicy średniego szczebla – prócz nieustannego wzrostu liczby obowiązków i poszerzania zakresów działań – wręcz postrzegają swoja rolę w organizacji jako nie tylko zawód, ale i misję. Tym bardziej cieszy, że również grono osób zarządzających – które stanowiły ponad połowę respondentów tego badania – dostrzega potrzebę dalszego rozwoju i inwestowania w Human Resources w organizacjach” – podsumowuje Iga Pazio.

Pobierz cały raport.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER