Spersonalizowane benefity pracownicze, czyli jak skutecznie motywować i wzmacniać zaangażowanie zatrudnionych

Spersonalizowane benefity pracownicze, czyli jak skutecznie motywować i wzmacniać zaangażowanie zatrudnionych

Wywołane przez pandemię zmiany w organizacji pracy oraz coraz wyższe oczekiwania  względem życia zawodowego kolejnych pokoleń stanowią duże wyzwania dla firm. Wdrażanie innowacyjnych programów w zakresie motywowania członków zespołów,  w tym wzmacnianie ich zaangażowania poprzez dbałość o dobre samopoczucie, jest jednym z możliwych rozwiązań na drodze ku rozwojowi przedsiębiorstw. Odpowiadanie na oczekiwania pracowników w kontekście dostępu do benefitów stanowi również fundament budowania wartościowych, trwałych relacji pomiędzy zatrudnionymi a pracodawcą.

Pracownik jest najważniejszy

Analiza raportu Deloitte, która prezentuje stanowisko europejskich pracowników po wybuchu pandemii i globalne trendy w zakresie kapitału ludzkiego, kładzie nacisk na istotę zachowania równowagi pomiędzy technologią a ludźmi. Pojawia się przy tym wniosek, że dbałość o członków zespołu wpływa na ich zaangażowanie zawodowe, a to sprawia, że praca daje im większą przyjemność. Jednocześnie autor analizy wskazuje, że dobre samopoczucie pracowników to, według badanych, jeden z czynników decydujących o sukcesie organizacji. Dlatego stworzenie firmowego programu well-being, uwzględniającego potrzeby oraz oczekiwania zatrudnionych i wcielenie go w życie, powinno być priorytetowym zadaniem przedsiębiorstw.

Jedną z firm, która wdrożyła kompleksowy program zaangażowania członków zespołu w inicjatywy well-being, jest Sabre Polska (Global Capability Centre Sabre Corporation). To wiodący dostawca oprogramowania i technologii dla globalnej branży turystycznej oraz jeden z największych pracodawców branży IT w województwie małopolskim.

W Sabre Polska zatrudnieni mają stały dostęp do rozwiązań wspierających rozwój kariery, takich jak np. mentoring, coaching, wykłady i zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe. Firma zapewnia możliwości zaangażowania się w różne aktywności – od dołączenia do grup zainteresowań, przez spotkania i warsztaty technologiczne, po rozgrywki sportowe. W ramach firmowego funduszu socjalnego organizowane są wydarzenia specjalnie przygotowane dla pracowników i ich bliskich – jak np. Sabre Family Picnic, który miał miejsce na początku czerwca tego roku.  

Ponadto, jako jedna z pierwszych firm IT w Krakowie, Sabre Polska zaproponowało członkom zespołu dostęp do kultury i rozrywki na innym niż dotychczas poziomie. Dzięki współpracy z Tauron Areną w Krakowie, pracownicy mają możliwość uczestnictwa w koncertach muzyki polskich i zagranicznych gwiazd oraz w wydarzeniach sportowych.

Dobre samopoczucie pracowników to najwyższy priorytet

Sabre Polska dba o członków zespołu nie tylko w obszarze rozrywki i kultury. Ma również świadomość, że dobre samopoczucie buduje się poprzez inwestycje w ich zdrowie psychofizyczne. W ramach inicjatyw „well-being” zorganizowano m.in. warsztaty online z personalnym trenerem-fizjoterapeutą. Pracownicy mieli także do dyspozycji indywidualne konsultacje z trenerem, sesje jogi oraz webinary poświęcone zdrowiu psychicznemu. 

sabre

Sabre Polska, tworząc program działań wspierających dobre samopoczucie zatrudnionych, wprowadziło również inne rozwiązania służące budowaniu kondycji członków zespołu. 

Oprócz kompleksowego programu well-being, oferującego webinary, warsztaty, konsultacje ze specjalistami oraz sesje z fizjoterapeutami, nasi pracownicy mają także bezpłatny dostęp do aplikacji mindfulness, dzięki której w każdej chwili mogą skupić się na tym obszarze” – mówi Anna Stach, Director People Business Partner, członek zarządu w Sabre Polska.

Według organizacji, inwestowanie w szeroki wachlarz benefitów dodatkowo wzmacnia motywację oraz zaangażowanie zatrudnionych do pracy. Pracownicy korzystający ze spersonalizowanego programu benefitów to aktywni członkowie zespołów, pełni nowych pomysłów, którzy przyczyniają się do powstawania lepszych, bardziej konkurencyjnych produktów i usług. 

Przyjazne i atrakcyjne środowisko pracy sprzyja zatrudnionemu

Integracja pracowników oraz programy pokonywania różnic kulturowych i społecznych, pozytywnie wpływają na ich samopoczucie. Polityki różnorodności, równości i integracji w miejscu pracy okazują się być ważną kwestią, zauważaną przez zatrudnionych – o czym mówi raport “Ludzie w pracy 2022: Globalne spojrzenie na pracowników”, przeprowadzony przez ADP Research Institute.

Sabre Polska, w którym pracują osoby różnej narodowości, zorganizowało w tym roku m.in. Dzień Różnorodności i Inkluzji z wywiadami i wykładami dla zatrudnionych reprezentujących zróżnicowane kultury i środowiska. Członkowie zespołu mają możliwość uczestniczenia w społecznościach, grupach zainteresowań, w ramach których mogą zdobywać wiedzę w dodatkowych obszarach lub rozwijać swoje pasje. Mogą również poświęcić swój czas na zaangażowanie się w wolontariat. 

sabre 2

Inicjatywa Give Together pozwala na to także w godzinach pracy, bo pracownicy otrzymują dodatkowy dzień wolny w kwartale na działania charytatywne. Wszystkie te aktywności sprawiły, że Sabre Polska zostało wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki„.

Dobre samopoczucie pracowników przynosi profity organizacji oraz całej społeczności. Pracodawcy są w stanie wykorzystać ich pełen potencjal, zaangażowanie i talent. Natomiast zatrudnieni czują, że ich zdrowie, aktywność sportowa, życie osobiste i zawodowe są wspierane przez pracodawcę” – dodaje Anna Stach.

Podsumowując, kompleksowe programy motywowania, oparte na starannie zaplanowanych programach benefitów pracowniczych, uwzględniające dobre samopoczucie zatrudnionych, to mądra strategia inwestowania w długoterminowe relacje na poziomie pracodawca-pracownik. To także wymóg współczesnych czasów, wyzwanie dla organizacji, które chcą sprostać postpandemicznym zmianom i dalej prężnie się rozwijać.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER