Światowy lider inżynierii cyfrowej rozszerza działalność i rozpoczyna rekrutację w Polsce

Światowy lider inżynierii cyfrowej rozszerza działalność i rozpoczyna rekrutację w Polsce

ENGLISH VERSION BELOW


Nagarro jest światowym liderem w dziedzinie inżynierii cyfrowej, oferującym pełen zakres usług, w tym cyfrową inżynierię produktu, handel elektroniczny, zarządzanie doświadczeniem klienta, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML), rozwiązania w chmurze, technologie immersyjne, rozwiązania IoT i doradztwo w zakresie systemów ERP nowej generacji. Nagarro wspiera swoich klientów w budowaniu organizacji innowacyjnych i zorientowanych na technologie cyfrowe poprzez przedsiębiorczość i elastyczne podejście, skupiając się przy tym na dostarczaniu przełomowych rozwiązań.

Oprócz innowacyjności i atrakcyjnego portfolio produktów, spółka wyróżnia się troskliwym, zorientowanym na ludzi podejściem. Nagarro zatrudnia ponad 16.000 osób w 30 krajach i stale się rozwija. Obecnie firma powiększa swój oddział w Warszawie, z zamiarem podwojenia liczby pracowników do końca tego roku. Nagarro poszukuje doświadczonych specjalistów z całego kraju, którzy przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Firma Nagarro posiada w swoim portfolio liczne projekty wdrażane we współpracy ze znanymi markami, renomowanymi korporacjami blue chip czy kluczowymi graczami w wiodących na świecie branżach.

„Jesteśmy podekscytowani perspektywą rozwoju naszego zespołu w Polsce. Jestem przekonana, że nasze wieloletnie doświadczenie w połączeniu z talentem i profesjonalizmem polskich specjalistów z branży IT, przyniesie spektakularne efekty. Nasze dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że polski rynek ma duży potencjał rozwoju. Szukamy programistów, którzy są otwarci na poszerzanie swoich kompetencji. Nasze globalne i unikalne projekty są do tego doskonałą okazją. Chcemy, aby nasi współpracownicy byli niezależni, brali odpowiedzialność za własny rozwój oraz byli częścią społeczności, która łączy najlepszych profesjonalistów.” – komentuje Wioletta Woźniak, Recruitment Specialist & Site Manager.

Obecnie Nagarro rekrutuje na terenie Polski deweloperów oprogramowania z doświadczeniem. Będą oni mieli możliwość dalszego rozwijania swojej kariery i uczestnictwa w rozwoju warszawskich oddziałów firmy Nagarro.

Motto firmy – „troska” to więcej niż tylko chwytliwy slogan. To manifest Nagarro, który odzwierciedla specyficzny charakter jej kultury korporacyjnej, zorientowanej na ludzi z mocnym naciskiem na etyczne działanie. Troska to siła, która kieruje Nagarro jako spółką globalną. Podstawą kultury firmy są integracja i różnorodność: każdy pracownik jest ceniony niezależnie od miejsca pochodzenia czy stanowiska. Firma Nagarro na całym świecie angażuje się w liczne inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności skoncentrowane na kwestiach dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, równości płci, różnorodności i równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

„Wierzę, że Nagarro ma ogromny potencjał rozwoju w Polsce. Szukamy specjalistów z całego kraju, oferując im możliwość wyboru trybu pracy: zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej w naszym biurze w Warszawie. Work-life balance nie jest dla nas tylko chwytliwym sloganem. To nasz styl bycia. W Nagarro zapewniamy naszym zespołom pełną swobodę w kształtowaniu sposobu pracy i zachęcamy pracowników do wyznaczania własnych ścieżek rozwoju zawodowego. „Weź odpowiedzialność za własną karierą zawodową” to dla nas nie tylko motto. Zachęcamy pracowników, aby byli odważni, kreatywni, przedsiębiorczy, zwinni i odpowiedzialni. Dajemy im poczucie sprawczości, jednocześnie wspierając i zachęcając ich do wyjścia ze swojej strefy komfortu i osiągania sukcesów.” – mówi Andrei Doibani, Service Region Eastern Europe Custodian w firmie Nagarro.

Więcej informacji na temat wartości wyznawanych w firmie Nagarro i aktualne informacje są dostępne na stronie kariera. Szczegółowe informacje na temat aktualnych rekrutacji są również dostępne na profilu spółki w serwisie LinkedIn.

ENGLISH VERSION 


Nagarro is a global digital engineering leader with a full-service offering, including digital product engineering, digital commerce, customer experience, AI and ML-based solutions, cloud, immersive technologies, IoT solutions, and consulting on next-generation ERP. Nagarro helps their clients become innovative, digital-first companies through the entrepreneurial and agile mindset and deliver on their promise of thinking breakthroughs.   

Besides innovations and interesting projects portfolio, the company steps out with a caring and human-centered approach. Nagarro employs over 16,000 people in 30 countries, and it continues to expand. It is currently expanding its Warsaw office with an aim to doubling the number of employees by the end of the year. Nagarro is looking for experienced specialist from all over the country, who will contribute to the company’s development in Poland.

“We are excited about the prospect of growing our team in Poland. I am convinced that our years of experience combined with the talent and professionalism of Polish IT specialists will bring spectacular results. Our observations to date confirm there is a lot of potential in the Polish market. We look for programmers who are open to diversifying their competencies and our global and unique projects are the perfect way to achieve this. We want our colleagues to be independent, to own their story, and be part of a community that reunites the best professionals.” – comments Wioletta Wozniak, Recruitment Specialist & Site Manager.

Currently, in Poland, Nagarro is recruiting software developers with experience, who will have the chance to take a step further in their careers and contribute to the growth of the offices Nagarro has developed in Warsaw.

With CARING, Nagarro goes beyond a catchy word.  The slogan “caring” is Nagarro’s corporate manifesto, reflecting the specific nature of its organizational culture, denoting a humanistic, people-first way of thinking with a strong emphasis on ethics. Caring guides Nagarro as a global company. Inclusion and diversity are in the center of the company’s culture: everyone, irrespective of the geography or hierarchy, is valued. Nagarro engages around the world in a wide range of CSR initiatives that focus on health, environment, gender quality, diversity and work-life balance.

“I believe in the great development potential that Nagarro has in PolandWe are looking for specialists from all over Poland and offer them the possibility of choosing the way they want to work: remote, hybrid, or from our office in Warsaw. Work-life balance is not just another catchphrase for us. It is our everyday life. At Nagarro, we give our teams the flexibility to shape their working methods, and we encourage them to contribute to their own paths of professional development. For us, „Own your story” is not just a motto. We encourage our colleagues to be brave, creative, entrepreneurial, agile, and responsible. We want them to be in charge while supporting them to get out of the comfort zone and succeed. – says Andrei Doibani, Service Region Eastern Europe Custodian in Nagarro.

You can read more about the company’s values and news on Nagarro’s careers page. Details of the current vacancies are also available on company’s LinkedIn profile.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER