Szkolenia pracowników – zbędny wydatek czy długofalowa inwestycja?

Szkolenia pracowników – zbędny wydatek czy długofalowa inwestycja?

Siłą każdego przedsiębiorstwa są pracownicy. Ich postawy i kompetencje mogą decydować o tempie rozwoju firmy i jej pozycji na rynku. Poczucie zaniedbania, zła atmosfera w pracy, brak możliwości awansu – zarówno poziomego, jak i pionowego – mogą skłonić pracownika do odejścia. Rekrutacja nowych osób jest kosztowna i czasochłonna. Takim problemom może zapobiec odpowiednia polityka szkoleniowa firmy.

W wielu przedsiębiorstwach kwestia organizacji szkoleń dla pracowników wywołuje liczne wątpliwości. Pracodawcy obawiają się, że podnoszenie kompetencji pracowników spowoduje ich odejście, gdy dostaną bardziej satysfakcjonującą propozycję od konkurencyjnej firmy. Wygeneruje to dodatkowe wydatki, takie jak koszty przeprowadzonych kursów i konieczność rekrutacji zewnętrznych.

Tymczasem na tego typu narzędzia rozwoju indywidualnego należy patrzeć jak na długofalową inwestycję, która w przyszłości przyniesie wymierne efekty, zarówno biznesowe, jak i strategiczne. Współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga nie tylko stałego podnoszenia własnych kompetencji, ale także umiejętności przystosowania się do tzw. rynku pracownika. Obecnie przedsiębiorcy muszą stawiać czoła takim problemom, jak m.in. częsta rotacja zatrudnionych. Kwestię tę może rozwiązać przez zapewnienie pracownikom szans na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Pozwoli to nie tylko ich zatrzymać, ale ułatwi zarówno pionowe, jak i poziome zmiany stanowisk pracy. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie polityki szkoleniowej w każdej firmie powinno zostać poprzedzone dokładnym zbadaniem potrzeb zatrudnionych osób. Tylko wtedy będzie to działanie efektywne. Odpowiednio opracowana strategia rozwoju dla podwładnych może wpłynąć na pozycję rynkową firmy. Niesie więc za sobą zarówno korzyści wizerunkowe, jak i biznesowe.

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w szkolenia pracowników?

Przede wszystkim szkoleni pracownicy zdobędą aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną. W obliczu szybko zmieniającego się rynku, wprowadzania nowych technologii i produktów, odpowiednio przygotowani merytorycznie pracownicy będą w stanie nadążyć za zmianami. Stosowanie najnowszych metod, poznanych na szkoleniach, podnosi konkurencyjność i innowacyjność firmy oraz oferowanych przez nią produktów i usług. Bezpośrednio przekłada się to na postrzeganie firmy, także przez potencjalnych kontrahentów.

Poza wymiarem biznesowym, ważny jest także aspekt efektywności firmy. Udział w szkoleniach wzmacnia pewność siebie wśród pracowników. Czują się bardziej kompetentni, więc szybciej podejmują decyzje, co ma bezpośredni wpływ na jakość ich pracy i minimalizację błędów. Co więcej, zapewnienie zatrudnionym indywidualnego rozwoju wpływa na ich psychikę, wzmacniając satysfakcję z wykonywanej pracy. Nie tylko nie będą oni rozważać odejścia z obecnego miejsca zatrudnienia, ale poprzez swoją postawę potencjalnie mogą przyciągnąć do firmy kolejnych profesjonalistów. Generują zatem wartość dodaną.

Doświadczenie pokazuje, że jedną z dobrych praktyk jest wdrożenie wewnętrznego systemu szkoleń, tzw. Akademii czy programów talentowych. W trwającym zazwyczaj kilkanaście miesięcy programie pracownicy otrzymują wiedzę teoretyczną, biorą udział w zajęciach praktycznych, a pod okiem mentorów mają szansę sprawdzić się w samodzielnym prowadzeniu projektów. Dobrze opracowany program talentowy, oparty na jasnej i klarownej komunikacji, kończy się indywidualną oceną pracownika. Powinien otrzymać ją bez względu na to, czy otrzyma awans, czy też jego kandydatura zostanie odrzucona. Takie rozwiązanie nie tylko rozwija, ale również zapewnia obsadzenie wakatów zaangażowanymi i nastawionymi na rozwój osobami. Pracodawca zyskuje natomiast pewność, że w pełni wykorzystuje kapitał ludzki w swojej firmie. Dla przykładu – w Würth Polska kolejny rok z rzędu prowadzona jest Akademia Talentów, w ramach której kilkunastu przedstawicieli handlowych uczestniczy w szkoleniach, warsztatach oraz zadaniach rozwojowych. W ten sposób firma oferuje pracownikom szersze możliwości rozwoju i wzmacniania kompetencji pożądanych podczas rekrutacji wewnętrznej – zarówno w przypadku powierzenia pracownikowi innego stanowiska, jak i objęcia funkcji kierowniczej.

Poza szkoleniami merytorycznymi, sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno także zaaranżować odpowiednie środki umożliwiające kształcenie tzw. umiejętności miękkich. Wymaga to holistycznego spojrzenia na firmę, jej sytuację oraz działanie. Jednakże odpowiednio przeprowadzone szkolenia z tego zakresu są kluczowe przy budowaniu dobrej atmosfery oraz eliminacji konfliktów.

Niewątpliwie, odpowiednio wdrożona i prowadzona strategia szkoleń w firmie niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, także biznesowych. Zaangażowani, przygotowani merytorycznie pracownicy zapewnią przedsiębiorstwu sprawne funkcjonowanie i pozytywny wizerunek. Polityka indywidualnego rozwoju to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i wymagania, którym musi sprostać pracodawca, by przyciągnąć do siebie odpowiedni kapitał ludzki. Należy jednak pamiętać, że jest to długofalowa inwestycja, która wymaga odpowiedniego przygotowania i konsekwencji.

Autor: Justyna Sieracka, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Würth Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER