Trzy czwarte millenialsów i zetek uważa, że to ostatni moment na walkę ze zmianami klimatu

Trzy czwarte millenialsów i zetek uważa, że to ostatni moment na walkę ze zmianami klimatu

Postępujące zmiany klimatu niepokoją osoby urodzone pod koniec ubiegłego i na początku obecnego stulecia. Ich chęć zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, w tym redukcji śladu węglowego determinuje nie tylko codzienne zachowania millenialsów i osób z pokolenia Z, ale również wpływa na oczekiwania, jakie mają wobec pracodawców. Przedsiębiorcy chcący przyciągnąć nowe talenty muszą poważnie podejść do kwestii zielonej transformacji. Blisko połowa przedstawicieli obydwu pokoleń naciska na pracodawców, aby podjęli działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu – wynika z raportu Global 2022 Gen Z & Millennial Survey, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Rezygnacja z konsumpcji mięsa, unikanie jednorazowych opakowań czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii to tylko niektóre z działań, jakie millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z podejmują w ramach troski o środowisko. Jedną z przyczyn ekologicznej postawy młodych pokoleń jest obawa przed konsekwencjami zmian klimatu, będąca głównym powodem odczuwanego przez nich niepokoju. Najnowsza edycja corocznego badania Deloitte, przeprowadzonego na grupie 14,8 tys. przedstawicieli pokolenia Z (nazywanych zoomerami), czyli osób urodzonych między styczniem 1995 r. a grudniem 2003 r. oraz 8,4 tys. millennialsów (z roczników 1983-1994) pochodzących z 46 krajów świata, w tym z Polski pokazuje, jak istotna dla młodych ludzi staje się kwestia zrównoważonego rozwoju.

73 proc. ankietowanych millenialsów (określanych również „pokoleniem Y”) i 75 proc. zetek zgodziło się ze stwierdzeniem, że świat znajduje się w kluczowym momencie, jeśli chodzi o konieczność podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Podobnego zdania jest 63 proc. polskich respondentów z roczników 1983-1994 oraz 71 proc. młodszych Polek i Polaków. Odsetek osób, które z optymizmem patrzą na skuteczność wdrażanych obecnie zielonych polityk wynosi niewiele ponad 40 proc. w przypadku obydwu grup wiekowych. Niezależnie od tego, dziewięciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że stara się podejmować działania indywidualne i ograniczać swój osobisty ślad węglowy.

Zieloni pracodawcy

Młode pokolenia traktują kryzys klimatyczny jako poważne zagrożenie egzystencjalne. Świadomość wpływu działań człowieka na globalne ocieplenie nie tylko skłania ich do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów konsumenckich. Zwiększa również presję młodych osób na pracodawców, by ograniczali negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Ci pracodawcy, którzy zrozumieją ten trend i zdecydują się na wdrożenie zielonych strategii, staną się bardziej atrakcyjni dla przedstawicieli pokolenia Z i millenialsów – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Słowa ekspertki znajdują odzwierciedlenie w wynikach raportu: jedynie 18 proc. zetek i 16 proc. millenialsów jest zdania, że ich pracodawcy są odpowiednio zaangażowani w walkę z globalnym ociepleniem. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają sporo do nadrobienia w tym obszarze, a warto zaznaczyć, że zmiana nastawienia może przynieść im wymierne korzyści. Według autorów raportu Global 2022 Gen Z & Millennial Survey przedstawiciele pokoleń Y i Z, którzy czują, że pracodawca wsłuchuje się w ich apele o przeciwdziałanie zmianom klimatu, zazwyczaj cechują się większą lojalnością. Jest to szczególnie istotna kwestia z punktu widzenia firm, którym zależy na przyciągnięciu nowych talentów i ograniczeniu fali odejść.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER