Uczestniczki programu „W drodze do pracy” wracają na ścieżkę kariery zawodowej

Uczestniczki programu „W drodze do pracy” wracają na ścieżkę kariery zawodowej

13 z 20 uczestniczek wróciło do pracy, a kilka kolejnych uczestniczy w procesie rekrutacyjnym. Niektóre panie planują rozpoczęcie własnej działalności. Tak przedstawiają się wyniki 8. edycji programu aktywizacji zawodowej kobiet
„W drodze do pracy” realizowanego przez Henkel Polska i Fundację „Miejsce Kobiet”.

  – Inicjując program społeczny „W drodze do pracy” w 2013 roku postawiliśmy sobie za cel wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet na polskim rynku pracy. Ma to bezpośredni związek z polityką Diversity & Inclusion realizowaną od przeszło 10 lat w Henklu, której jednym
z założeń jest stwarzanie kobietom równych szans rozwoju zawodowego i kariery w ramach naszej organizacji. Adresatkami naszego programu społecznego są kobiety pozostające długo poza rynkiem pracy. Staramy się im pomóc wkroczyć ponownie na zawodową ścieżkę, pracujemy nad ich kompetencjami, motywacjami i pewnością siebie. Wyniki ośmiu edycji programu są rewelacyjne: pracę znalazła co druga ze 160 pań biorących w nim udział
– powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

Program „W drodze do pracy” adresowany jest do kobiet z województwa mazowieckiego, które ostatnio przez co najmniej rok nie były aktywne zawodowo. W każdej edycji
w 3-miesięcznych warsztatach uczestniczy 20 pań, które biorą udział w różnorodnych szkoleniach rozwijających ich kompetencje i budujących poczucie własnej wartości. Szczególną rolę odgrywa trening psychologiczny, podczas którego uczestniczki współpracują
z doświadczonymi psychologami i coachami. Wysoką skutecznością cieszy się także kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, który pozwala uczestniczkom odnaleźć w sobie pokłady wewnętrznej motywacji do działania i zmiany.

– W programie spotykamy się z różnymi paniami – każda z nich ma swoją własną historię, ale łączy je niedostatek wiary we własne kompetencje i możliwości. W tym miejscu zaczyna się nasza rola i proces zmiany – chcemy wydobyć ukryty potencjał i sprawić, by uczestniczki odzyskały pewność siebie. Żeby wchodząc ponownie na rynek pracy wiedziały, czego tak naprawdę chcą i umiały pokierować swoją karierą zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Wielkie znaczenie w procesie zmiany odgrywa wzajemne wsparcie, które uczestniczki znajdują w grupie – powiedziała Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka Fundacji Miejsce Kobiet, partnera merytorycznego programu.

– Program Henkla „W drodze do pracy” przydałby się każdej mamie, która po przerwie chce wrócić na rynek pracy. W trakcie projektu okazało się, że moje problemy to NASZE problemy. Każda z nas borykała się z niskim poczuciem własnej wartości. Każda z nas miała problemy, wydawałoby się nie do pokonania. Każda zapomniała, jak to jest opiekować się sobą.
W trakcie projektu nie tylko zaczęłam zauważać swoje potrzeby, oswajać swoje strachy, ale czułam olbrzymie wsparcie grupy wspaniałych kobiet. Dbałyśmy o siebie nawzajem i tak zostało do dziś. Motywujemy się do działania i do pokonywania swoich słabości. Część z nas już pracuje, część nadal szuka swojego pracodawcy, ale wszystkie jesteśmy dużo silniejsze
i świadome siebie. Mamy też siebie nawzajem i to jest bezcenne –
powiedziała Agnieszka Prawdzic, uczestniczka 8. edycji projektu „W drodze do pracy”.

Oprócz ćwiczeń psychologicznych, program zajęć obejmuje zajęcia praktyczne, przygotowujące do rozpoczęcia skutecznych poszukiwań pracy, w tym warsztaty z doradcą zawodowym, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu oraz zajęcia z przedsiębiorczości. Uczestniczki programu mają także okazję odwiedzić siedzibę Henkla w Warszawie, by zaznajomić się ze specyfiką pracy w międzynarodowej firmie. Spotykają się
z przedstawicielkami firmy, które – dzieląc się swoimi historiami – inspirują i motywują je do działania. Ponadto, drugi rok z rzędu, w tegorocznej agendzie znalazł się warsztat wizażu,
w trakcie którego uczestniczki poznają tajniki makijażu odpowiedniego na różne, także zawodowe, okazje. Warsztat kończy się profesjonalną sesją fotograficzną, a zdjęcia portretowe przydają się do dokumentów cv.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER