Wizerunek pracodawców – nie taki straszny, jak go malują

Wizerunek pracodawców – nie taki straszny, jak go malują

Ponad 60% pracowników pozytywnie ocenia wizerunek swojego pracodawcy – wynika z raportu „Różnorodność kulturowa a wizerunek pracodawcy” opracowanego przez Procontent Communication. Odmiennego zdania jest jedynie 16% badanych. Które grupy chwalą wizerunek swojego pracodawcy, a które oceniają go negatywnie?

Okazuje się, że wizerunek pracodawcy najlepiej oceniają osoby młode, z wysokimi zarobkami, mieszkające w średnich miastach. Najgorzej swoich pracodawców postrzegają osoby o niskim dochodzie, będące mieszkańcami dużych miast.

Aż 67,2% respondentów z grupy badanych, którzy uzyskują jedne z najwyższych dochodów, tj. od 3001 do 5000 PLN netto, chwali wizerunek pracodawcy. Odmiennego zdania są pracownicy o niskich dochodach zarabiający od 2001 do 3000 PLN. Wśród nich aż 21,4% badanych źle ocenia wizerunek przedsiębiorstw, w których pracują.

„Ciekawostką jest fakt, że postrzeganie wizerunku pracodawcy pogarsza się w grupie o najwyższym statusie majątkowym, u osób zarabiających powyżej 5000 PLN. Oznaczałoby to, że kadra zarządzająca gorzej ocenia wizerunek pracodawcy w porównaniu ze specjalistami średniego szczebla” – komentuje Justyna Owczarek, ekspert Procontent Communication.

Osoby młode mają jasno sprecyzowane zdanie na temat swojego pracodawcy. Z firmy najbardziej zadowoleni są młodzi pracownicy od 25 do 34 lat – odsetek zadowolonych przekracza średni wynik oceny wizerunku pracodawców 63,8%. Co ciekawe, w tej grupie wiekowej występuje także największy odsetek osób niezadowolonych z pracodawcy – 17,4%.

Czy uważa Pan/i, że firma w której pracuje, ma wizerunek dobrego pracodawcy?

Wizerunek pracodawców pozytywnie ocenia także 67% mieszkańców średnich miast, takich jak Włocławek czy Rybnik, z liczbą mieszkańców 100-199 tys. Firmy wypadają najgorzej w oczach pracowników z dużych miast, od 200 do 499 tys. mieszkańców, wielkości Szczecina czy Lublina. Aż 18% badanych z tej grupy negatywnie ocenia wizerunek pracodawcy.

Starzejące się społeczeństwo oraz niż demograficzny sprawiają, że firmy coraz częściej mają problemy ze znalezieniem pracownika. Polski rynek pracy coraz bardziej otwiera się na imigrantów, stawiając przed pracodawcami nowe wyzwania, także w kontekście kształtowania wizerunku firmy. Wydaje się, że pracodawcom wystarcza zadowolenie pracowników na poziomie 60 procent. Niewiele z nich patrzy w przyszłość, szukając dalszych możliwości poprawy wizerunku. Aż 75% firm nie inicjuje działań w zakresie integracji pracowników z zagranicy.

Czy firma, w której Pan(i) pracuje, prowadzi działania w zakresie edukacji na temat różnorodności kulturowej i integracji z pracownikami z innych krajów?

W świetle wyników badania, najwyraźniej nadal zbyt mały nacisk kładzie się w firmach na promowanie polityki różnorodności i zapewnienia równych szans, podczas gdy wiadomo, że taka polityka może przynieść wiele korzyści – tak dla biznesu, indywidualnych pracowników, jak i klientów; z takiego założenia wychodzimy w grupie PanLink. Może ona być źródłem lepszej produktywności, innowacji, skuteczniejszego rozwiązywania problemów (co wynika z szerszego spojrzenia na problem w środowisku wielokulturowym i bardziej wszechstronnej analizy, która nie opiera się tylko na utartych schematach postępowania i skrótach myślowych)” – tłumaczy Joanna Zalewska, HR Manager z PanLink.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 30.10-31.10.2018 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1012 ankiet z pracownikami firm powyżej 50 pracowników.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER