Wzrost dofinansowania posiłków dla pracowników ze 190 do 300 zł

Wzrost dofinansowania posiłków dla pracowników ze 190 do 300 zł

 1 marca wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z którą istotnie wzrosła kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników – do 300 zł na pracownika miesięcznie, co stanowi prawie 60% wzrostu. Pracodawcy i pracownicy długo wyczekiwali waloryzacji kwoty, która nie była podwyższana od 2004 r. Tymczasem aż 76% pracowników deklaruje, że chciałoby otrzymywać dofinansowanie posiłków w pracy[i]. W dobie inflacji i trudnej sytuacji rynkowej wprowadzona zmiana niesie ze sobą także korzyści podatkowe. Jak wyliczyli eksperci Sodexo, pracodawca zaoszczędzi na składkach ZUS do 740 zł rocznie za jednego pracownika. Zyskuje też sam pracownik – oszczędność do 690 zł w skali roku. Łącznie to nawet 1430 zł na pracownika.

Dzięki tym istotnym zmianom Polska dołącza do szerokiego grona krajów Unii Europejskiej, gdzie dofinansowanie posiłków jest wiodącym benefitem*. Nowe rozwiązania prawne wpłyną pozytywnie na efektywność i zdrowie pracowników.

 Ile zyskają firmy i pracownicy?

Szykuje się przetasowanie na rynku benefitów pracowniczych. – Przede wszystkim nowelizacja urealnia kwotę objętą zwolnieniem w obliczu wzrostu cen żywności. Zmiana pozwoli pracownikom zoptymalizować budżet domowy, a pracodawcom obiżyć koszty. Dla małej firmy, oferującej dofinansowanie posiłków na przykład 20 pracownikom, oszczędność w skali roku wyniesie ponad 14 tys. zł. W przypadku firmy zatrudniającej 100 pracowników – to już ponad 73 tys. zł. Z kolei dla dużej organizacji zatrudniającej 5000 osób to niemal 3,7 mln potencjalnych oszczędności – komentuje Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits & Rewards Services Polska, firmy będącej liderem rynku benefitów żywieniowych dla pracowników.

Przykład wyliczenia oszczędności dla Pracodawcy i Pracownika przy dofinasowaniu 300 zł miesięcznie  

Wartość oszczędności

PRACODAWCA
Miesięczna oszczędność na 1 pracownika 61,44 zł
Roczna oszczędność na 1 pracownika 737,28 zł
PRACOWNIK
Miesięczna oszczędność dla pracownika 57,44 zł
Roczna oszczędność dla pracownika  

689,23 zł

Łączna oszczędność pracownika i pracodawcy rocznie 1426,51 zł                 

 **analiza Sodexo Benefits and Rewards Polska przygotowana przy założeniu miesięcznego wynagrodzenia pracownika na poziomie 5000 złotych brutto przez 12 miesięcy

Dofinansowane posiłki w pracy ważne dla pracowników

Wprowadzone regulacje to dobra wiadomość dla pracowników, którzy dzięki uzyskanym dofinansowaniom do posiłków zaoszczędzą w domowym budżecie. Zwłaszcza że lista wydatków statystycznego pracownika staje się coraz bardziej wymagająca i obciążająca. Inflacja, galopujące ceny w większości sieci handlowych, wzrost cen energii elektrycznej, to tylko niektóre z czynników mających na to bezpośredni wpływ. Z danych GUS wynika, że w styczniu inflacja wyniosła 9,2%, w ujęciu rocznym[ii]. W obecnych niepewnych czasach rozwiązanie w postaci dofinansowania posiłków przynosi realne korzyści finansowe, zwiększając siłę nabywczą pracowników.

– Zmiana przepisów to krok w dobrą stronę, zważywszy na fakt, że kwota dofinansowania posiłków zwolniona z ZUS nie była nowelizowana od 2004 roku. Teraz jest bardziej  dopasowana do realiów i obecnych cen rynkowych. Dzięki temu benefit może spełniać swoją rolę, czyli zapewniać regularne odżywianie pracowników i wspierać produktywność. Warto zwrócić uwagę na fakt, że firmy coraz częściej borykają się nie tylko z rotacją pracowników, ale i spadkiem motywacji i zaangażowania, a jak wiemy z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, regularne spożywanie posiłków podnosi wydajność pracowników aż o 20%. Z kolei pracownicy i kandydaci do pracy oczekują rozwiązań, które dadzą im większe poczucie bezpieczeństwa, są elastyczne i przede wszystkim praktyczne i użyteczne – zauważa Arkadiusz Rochala, podkreślając, że zmiana prawna z pewnością zweryfikuje rynek świadczeń pozapłacowych. – Przy tworzeniu przez firmy programów motywacyjnych, warto postawić na benefity pożądane przez pracowników, które realnie wpływają na ich motywację, jednocześnie wspierając wydajność. Dofinansowanie posiłków w pracy doskonale się tu wpisuje.

Najlepszy sposób na dofinansowanie posiłków

Warto zwrócić uwagę na najbardziej sprawdzone i popularne formy dostarczania benefitów żywieniowych pracownikom. Najczęściej wybieraną przez pracowników formą benefitu żywieniowego są kupony, bony żywnościowe  oraz żywieniowe karty przedpłacone na zakup posiłków. Żywieniowe karty przedpłacone, którymi można płacić w punktach z branży gastronomicznej, kawiarniach czy restauracjach, cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników i stanowią pożądany benefit niezależnie od branży. Kartami Lunch Pass Sodexo można dodatkowo płacić w sklepach spożywczych. Szczególnie w kontekście pracy hybrydowej – obecnie standartu na rynku pacy – to rozwiązanie elastycznie pozwala korzystać pracownikom z dfinansowanych posiłków zarówno w biurze, w zewnętrznych placówkach, a także przygotować lub zamówić posiłek podczas pracy w domu.

W interesie pracodawców jest stworzyć taki koszyk świadczeń, który przełoży się na większą motywację, zaangażowanie i satysfakcję zatrudnionych. A jak wynika z raportu Sodexo Dwa światy –  oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych[iii], najbardziej oczekiwane cechy benefitu pracowniczego to wspieranie budżetu domowego (67%). Aż 76% badanych, którzy nie mają regularnie dofinansowanych posiłków w pracy, chciałoby otrzymać taki benefit. Wydaje się więc, że tak atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia pracownika oraz dodatkowe oszczędności dla pracodawców wywindują ten benefit na jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych wśród pracowniczych świadczeń pozapłacowych.

Takie benefity jak np. Karta Lunch Pass Sodexo dostępne nie tylko w plastikowej formie, ale również bardziej ekologicznej, pełni wirtualnej, dają pracodawcom i pracownikom bardzo dużą elastyczność w korzystaniu, jednocześnie są łatwe w dystybucji – dają możliwość zjedzenia posiłku w zakładzie pracy, w restauracji czy we własnym domu – podsumowuje Arkadiusz Rochala.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Par. 2, ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 18.12.1998 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949)). w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

*dobrowolnego dofinansowania posiłków przez pracodawcę, którego dotyczy zmiana rozporządzenia, nie należy mylić z finansowaniem posiłków regeneracyjnych, do którego zobowiązani są niektórzy pracodawcy.

[i] Badanie ilościowe „Potrzeby Pracowników 2021” zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie N=1004 pracowników firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wywiady internetowe) w czerwcu 2021 roku.

[ii] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-styczniu-2022-roku-dane-wstepne,2,123.html

[iii] https://twoje.sodexo.pl/potrzeby-pracownikow-2021-raport

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER