Zarządzaj poprzez budowanie zaangażowania pracowników

Zarządzaj poprzez budowanie zaangażowania pracowników

Nie od dziś wiadomo, że zaangażowany pracownik to osoba, która lepiej wykonuje swoje obowiązki, realizuje cele i misję firmy, a tym samym wpływa na całą organizację. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, każdy pracownik może odczuwać spełnienie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Zasadniczą rolę w budowaniu zaangażowania odgrywa przełożony. Powinien być on dla pracownika osobą, która wspiera i motywuje oraz zachęca do rozwoju.

Poznaj zatem kilka punktów, które pomogą Ci budować zaangażowanie pracowników:

Zapoznawaj pracowników z celami, misją i strategią firmy.

Ludzie są zaangażowani, kiedy widzą sens swojej pracy, identyfikują się z firmą. Staraj się przypominać o celach firmy, o tym dlaczego są one ważne oraz zaangażuj pracowników do różnych działań związanych z ich realizacją. Opowiedz, jaka jest misja firmy i strategia oraz o roli pracownika w całym procesie. Stawiaj przed pracownikiem realne wyzwania i dopasowuj zadania związane z celami odpowiednio do umiejętności i predyspozycji Twoich pracowników.

Dziel się odpowiedzialnością.

Nie bój się przekazywać większej decyzyjności w ręce pracowników, wpływa to bowiem istotnie na zwiększenie zaangażowania, ponieważ każdy lubi czuć się ważny i doceniony przez przełożonego. Ludzie, którzy mają poczucie odpowiedzialności, bardziej angażują się w powierzone im zadania oraz pamiętają o kredycie zaufania, a tym samym starają się nie zawieść swojego szefa.

Bądź takim szefem, jakiego sam byś chciał mieć.

Słuchaj pracowników i staraj się wczuć w ich sytuację. Zmiana godzin pracy czy jeśli to możliwe pozwolenie na pracę zdalną może spowodować duży wzrost zaangażowania i satysfakcji Twojego pracownika. Udzielanie informacji zwrotnej oraz pochwalenie za np. dobrze wykonany projekt to podstawa w zarządzaniu ludźmi. Czasem dobre słowo na temat wykonanej pracy jest bardzo dużą motywacją do dalszych działań. Pamiętaj również o komunikowaniu za co dokładnie jest premia lub dodatkowe wynagrodzenie, bowiem wtedy wszelkie nagrody pieniężne nadają większy sens naszym działaniom, kiedy dokładnie wiemy, za co są przyznane.

Zachęcaj do działania i rozwoju.

Porozmawiaj z pracownikiem o jego planach związanych z dalszym rozwojem zawodowym czy zakresem jego obowiązków. Dowiedz się, czy są jakieś obszary, które chciałby rozwijać lub zmienić w jakiś sposób swoje zadania. Zainwestuj i wspieraj również poprzez zaproponowanie odpowiednich szkoleń, kursów itp.

Analizuj i mierz zaangażowanie.

Nie opieraj się jedynie na swoich przemyśleniach co do zaangażowania pracowników.

Jest kilka sposobów, aby mierzyć zaangażowanie wśród pracowników. Najbardziej znanym i cenionym narzędziem do pomiaru zaangażowania jest Test Gallupa stworzony przez Instytut Gallupa. Metoda ta polega na zadaniu 12 pytań, za pomocą których można nie tylko mierzyć zaangażowanie pracowników, ale również wprowadzać działania korygujące czy naprawcze.

Test obejmuje następujące pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Pracownik powinien anonimowo udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”. Dzięki testowi uzyskasz odpowiedzi, jak wygląda sytuacja w firmie oraz w którym z obszarów warto zacząć budowanie zaangażowania.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER