Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu. Nowy przewodnik dla pracodawców

Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu. Nowy przewodnik dla pracodawców

Na co zwrócić uwagę, tworząc włączające miejsca pracy? Jak zadbać o zatrudnionych zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych, takich jak koronakryzys? Szereg inspiracji i wskazówek przynosi publikacja przygotowana w ramach międzynarodowego projektu Diversity@Work pod egidą Komisji Europejskiej. Udział w nim biorą także polscy pracodawcy skupieni wokół Karty Różnorodności, koordynowanej w naszym kraju przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarządzanie różnorodnością jako narzędzie budowania odpornej organizacji

Zarządzanie różnorodnością i inkluzja to dziś jedne z najważniejszych kwestii w strategiach i programach firm – nie tylko na poziomie działów HR, ale także na wielu szczeblach decyzyjnych firm. Rosnącemu zainteresowaniu tematyką budowania włączających miejsc pracy towarzyszy więc coraz większe zapotrzebowanie na narzędzia, poradniki i inspiracje ułatwiające stworzenie, wdrożenie czy ewaluację strategii Diversity & Inclusion, czyli zarządzania różnorodnością i inkluzji.

Wagę wyzwań w tym obszarze unaoczniły także społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii COVID-19. Koronakryzys pogłębił wiele nierówności i naraził na wykluczenie kolejnych grup. A poniekąd stał się także okazją do przemyślenia wartości i zasad, którymi kierują się pracodawcy. Miało to związek m.in. z przyspieszeniem tempa cyfryzacji i zmianą sposobów pracy. Coraz więcej firm zaczęło więc dostrzegać konieczność redefiniowania dotychczasowego podejścia także do kwestii związanych z D&I.

Jakie lekcje przynosi nam koronakryzys

Inicjatywą, która skupia pracodawców zaangażowanych w walkę z nierównościami oraz promowanie zarządzanie różnorodnością jest Karta Różnorodności, w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygnatariusze Karty biorą udział międzynarodowych projektach takich jak Diversity@Work. Jednym z efektów wspólnej pracy jest właśnie podręcznik “Diversity and Inclusion in times of crisis”.

Publikacja pomyślana jest jako przydatne narzędzie dla pracodawców, którzy chcą wesprzeć zatrudnionych oraz szukają rozwiązań i wskazówek, które pomogą w lepszy sposób przygotować organizacje na ewentualne przyszłe kryzysy. Obecnie bowiem, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby zadbać o grupy szczególnie narażone na wykluczenie. W ten sposób pracodawcy dbają z jednej strony o stabilność swoich biznesów, a z drugiej – działają na rzecz spójności społecznej.

W przewodniku wskazano, w jaki sposób strategiczne zarządzanie różnorodnością może stać się narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nie zabrakło omówienia wagi działań z zakresu D&I w sytuacjach kryzysowych. Pracodawcy znajdą w niej również krajobraz wyzwań, przed którymi stoją obecnie organizacje.

Ważną częścią publikacji jest zbiór dobrych praktyk realizowanych także przez Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce – CCC, CEMEX, NatWest, Orange Polska, Provident, Santander Bank Polska, Siemens. To podmioty, które, między innymi, znalazły się także na pierwszej Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji, przygotowanej na podstawie badania Diversity IN Check (czytaj więcej na http://kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck).

Jedną z fundamentalnych wartości Karty Różnorodności jest dzielenie się wiedzą i zachęcanie szerokiego grona interesariuszy, zwłaszcza biznesu, do podejmowania działań na rzecz spójności społecznej i walki z nierównościami. Dziękujemy Sygnatariuszom Karty Różnorodności za ich zaangażowanie w projekt Diversity@Work, dzięki czemu możemy wspólnie działać na rzecz budowania włączającego rynku pracy. Robimy to także poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie kierunku, w którym warto podążać planując działania z obszaru Diversity & Inclusion. Zachęcam więc do korzystania z przewodnika. Mamy nadzieję, że będzie przydatnym narzędziem dla pracodawców w całej Europie – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja “Diversity and Inclusion in times of crisis” dostępna jest na stronie http://kartaroznorodnosci.pl/

Więcej o projekcie Diversity@Work przeczytać można na http://www.diversity-work.eu/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER