Zarządzanie talentami – trzy najlepsze praktyki od Patty McCord z Netflix

Zarządzanie talentami – trzy najlepsze praktyki od Patty McCord z Netflix

Zatrudnianie talentów specjalnie do konkretnych wyzwań, przed którymi stoi organizacja, zapewnienie możliwości do nieskrępowanego przekazywania informacji zwrotnych oraz właściwa komunikacja sukcesów zespołu – według Patty McCord, byłej Chief Talent Officer Netfixa, te trzy, z pozoru proste, zasady są podstawą dobrego zarzadzania talentami w organizacji.

Zarządzanie talentami to jedno z największych, współczesnych wyzwań pracodawców. Stale zmieniający się rynek pracy, wkraczanie nowych pokoleń pracowników, rosnące wymagania wobec pracodawców czy hybrydowe modele pracy powodują potrzebę dostosowania strategii organizacji w zakresie przyciągania, retencji, angażowania i rozwoju talentów.

Jak pokazują badania GoodHabitz przeprowadzone wraz z agencją badawczą Markteffect, aby odpowiednio zarządzić talentami w organizacji i przyciągnąć nowe, kluczowe jest zapewnienie możliwości rozwoju pracownikom – obecnie prawie połowa polskich pracowników przyznaje, że brak możliwości zdobywania nowych kompetencji jest dla nich powodem do zmiany pracodawcy. Rozwój osobisty jest dzisiaj zdecydowanie ważniejszy niż pozostałe benefity, takie jak „owocowe czwartki” czy nawet wynagrodzenie. Niestety, niemal co piąty pracownik (19%) w Polsce wciąż ocenia obecne szanse rozwoju osobistego jako niewystarczające.

Dodatkowo, kolejnym obszarem, który wymaga poprawy, aby skutecznie zarządzić talentami w organizacji, jest opanowanie przez menedżerów umiejętności miękkich, które pozwalają na efektywne poprowadzenie zespołu podczas pracy hybrydowej i zdalnej. Obecnie 1 na 4 polskich pracowników twierdzi, że ich menedżer nie ma kompetencji do zarządzania zespołem na odległość i hybrydowo, a połowa pracowników uważa, że nie doświadczyła odpowiedniego wsparcia i zmotywowania od swojego szefa podczas pracy zdalnej. Wśród brakujących kompetencji swoich menedżerów pracownicy z Polski wymieniali najczęściej umiejętności komunikacji (25%), umiejętności organizacyjne (25%), budowanie ducha zespołu (25%), umiejętność słuchania (23%) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20%).

Według Patty McCord, która przez 14 lat pracowała jako Chief Talent Officer w Netfliksie i opracowała swoje własne podejście do zarządzania talentami, istnieją trzy kluczowe zasady, które należy zastosować w swojej organizacji, aby uniknąć tzw. talent gap*. Zasady te opierają się przede wszystkim właśnie na umiejętnościach miękkich.

Zasada nr 1 – Zidentyfikuj wyzwanie, które chcesz rozwiązać i zatrudnij kogoś, kto może to zrobić
Praktyczne zastosowanie tej zasady w organizacji sprowadza się do wprowadzenia pełnej transparentności kadry zarządzającej w kontaktach z pracownikami. Każda organizacja napotyka wyzwania, a transparentność może pomóc je rozwiązać poprzez odpowiednią rekrutację nowych pracowników. Według Patty McCord, wszyscy w organizacji powinni posiadać pełną świadomość tego, jak ona działa i z czym mierzy się na co dzień, a menedżerowie muszą precyzyjnie i uczciwie dzielić się informacją, z jakimi problemami trzeba się uporać. Im więcej osób zaangażowanych jest w proces, tym więcej pojawia się możliwych rozwiązań danego problemu.

Dodatkowo, dzięki większemu zaangażowaniu pracowników w strategię firmy, poczują się oni docenieni i w konsekwencji – bardziej zmotywowani.

Zasada nr 2 – Przekazuj pracownikom nieustannie informacje zwrotne, aby poprowadzić ich we właściwym kierunku
Wdrożenie tej zasady opiera się na ćwiczeniu i stopniowym wprowadzaniu tzw. „radykalnej szczerości”. Według Patty McCord warto rozpocząć od małych kroków, na przykład zapraszając pracowników do wypowiadania się lub wyrażania opinii podczas spotkań i zadając pomocnicze, proste pytania (np. „Co o tym sądzisz?”, „Jak Twoim zdaniem powinniśmy się tym zająć?”, „A może ktoś ma inne zdanie?”). Netflix proces wprowadzania radykalnej szczerości rozpoczął właśnie od takich regularnych spotkań, podczas których każdy pracownik mógł się podzielić swoją opinią – zarówno pozytywną, jak i krytyczną, z dowolnym pracownikiem w organizacji. Kolejnym krokiem była organizacja debat między osobami o przeciwnych poglądach, aby omówić problem i wspólnie znaleźć rozwiązanie. Wprowadzenie zasady udzielania nieustannej informacji zwrotnej doprowadziło w Netfixie do lepszej współpracy i zrozumienia między działami. Takie proste inicjatywy pomagają w stworzeniu środowiska, w którym uczciwość stanie się częścią kultury firmy i z czasem doprowadzą do ciągłego cyklu feedbacku, który nie tylko korzystnie wpłynie na rozwój osobisty pracownika, ale także na wyniki firmy.

Zasada nr 3 – Informuj pracowników, kiedy z sukcesem realizują założone cele
Ostatnia zasada dotyczy siły optymizmu i zwracania uwagi na pozytywne strony każdej sytuacji. Częstą tendencją jest przyjmowanie zasady „radykalnej szczerości” jako przepustki do udzielania krytycznych i ostrych opinii w nieprzyjazny sposób. W rzeczywistości chodzi przede wszystkim o motywowanie i budowanie właściwych wzorców zachowań. Pozytywne wzmocnienie zespołu pochwałą, docenienie wysiłków czy komplement może całkowicie odmienić podejście pracowników do organizacji. Patty McCord przy tym zdecydowanie doradza, aby zrezygnować z popularnych, rocznych podsumowań wyników pracownika – aby osiągnąć lepsze wyniki, informacje zwrotne powinny być udzielane zawsze na bieżąco i w momencie, gdy przynoszą największą wartość.

Dodatkowym sposobem na zatrzymanie talentów w organizacji jest również zapewnienie pracownikom możliwości stawiania sobie wyzwań i wychodzenia ze strefy komfortu. Utalentowani pracownicy mają tendencję do wydobywania z siebie nawzajem tego, co najlepsze, ponieważ chcą stale poprawiać swoje standardy, rozwijać się i uczyć, aby nie pozostawać w tyle.

Pozytywne nastawienie osób zarządzających i odpowiednie wspieranie swoich zespołów powinno znaleźć odzwierciedlenie w całej strategii zarządzania talentami – od zatrudnienia, aż po utrzymanie talentu w firmie.

*Wypowiedzi Patty McCord były częścią eventu on-line, który zorganizował GoodHabitz. Event odbył się 12 maja 2022 i dotyczył skutecznego zarządzania talentami w Europie. Kompletny kurs zarządzania talentami z Patty McCord w roli głównej pojawi się już wkrótce na platformie szkoleniowej GoodHabitz.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER