HR NEWS
 • Świadectwa pracy

  Świadectwa pracy0

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców odstępuje od zasady wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Różnica pomiędzy premią a nagrodą

  Różnica pomiędzy premią a nagrodą0

  Premia jak i nagroda jest składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca jednak nie ma obowiązku przyznawania ich pracownikom. Jeśli zdecyduje się na przyznanie takich świadczeń, powinien dokładnie określić, czy będą to nagrody (nazywane premiami uznaniowymi)

  CZYTAJ WIĘCEJ