HR NEWS
 • Czy luka płacowa będzie przestępstwem?

  Czy luka płacowa będzie przestępstwem?0

  Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7%. I choć na razie brakuje ogólnych regulacji w tym zakresie, niektóre kraje wprowadzają własne rozwiązania. Niemcy pracują nad prawem, które zobowiąże firmy do ujawniania różnic płacowych. Natomiast Islandia jako pierwszy kraj na świecie lukę w wynagrodzeniach uznaje za przestępstwo.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowe prawo ułatwi firmom cyfryzację?

  Nowe prawo ułatwi firmom cyfryzację?0

  Obecnie firmy mają obowiązek przechowywania dokumentacji pracowników przez 50 lat: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy i inne dokumenty pracownicze muszą być gromadzone w formie drukowanej pod groźbą grzywny do 30 tysięcy złotych! Na początku listopada do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy luka płacowa będzie przestępstwem?

  Czy luka płacowa będzie przestępstwem?0

  Z danych Eurostatu wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7%. I choć na razie brakuje ogólnych regulacji w tym zakresie, niektóre kraje wprowadzają własne rozwiązania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowe prawo ułatwi firmom cyfryzację?

  Nowe prawo ułatwi firmom cyfryzację?0

  Obecnie firmy mają obowiązek przechowywania dokumentacji pracowników przez 50 lat: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy i inne dokumenty pracownicze muszą być gromadzone w formie drukowanej pod groźbą grzywny do 30 tysięcy złotych!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co grozi pracodawcy po wypadku pracownika?

  Co grozi pracodawcy po wypadku pracownika?0

  Każdego roku dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. W pierwszym półroczu 2017 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce w woj. śląskim.

  CZYTAJ WIĘCEJ